Vier procent van mensen met een migratieachtergrond die in Nederland aankomen, hebben na anderhalf jaar een baan. Terwijl Nederland tot 2025 wel 125.000 extra verpleegkundigen en verzorgenden nodig heeft. Het initiatief Kleurrijk Zorgen combineert deze twee gegevens met een project waarbij deze statushouders klaargestoomd worden voor een baan in de zorg.

Update Kleurrijk Zorgen

Dit initiatief is in maart 2020 Koploper geworden, de tekst heeft in november 2023 een update gekregen.

Update herfst 2023
Dankzij Kleurrijk Zorgen kunnen mensen met een migratieachtergrond en grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk in de zorg. Ruim 70 mensen die via de reguliere wegen bijna geen kans krijgen, gaan nu met plezier aan de slag. Dit levert zorgorganisaties meer werknemers op, en zorgt ook voor meer diversiteit in het personeelsbestand. Dat is belangrijk, omdat zorgorganisaties zo beter kunnen inspelen op de zorgvraag vanuit onze multiculturele samenleving.

Het gaat goed met Kleurrijk Zorgen; er worden mooie mijlpalen bereikt. Zo hebben de eerste 10 kandidaten hun welverdiende diploma’s (mbo niveau 2 en 3) behaald. De verwachting is dat tientallen kandidaten dit voorbeeld komend jaar zullen volgen.

Van project naar traject
Inmiddels is er in Apeldoorn een krachtige alliantie opgezet die bestaat uit 20 samenwerkende organisaties: vijf zorgorganisaties, ROC, gemeente, onderzoeksbureaus, fondsenverstrekkers, het Zorgkantoor, adviesbureaus, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en bedrijven voor werktoeleiding.

Deze organisaties hebben de gezamenlijke intentie uitgesproken om door te gaan. Niet meer in de vorm van een project, maar als traject met een vast karakter dat wordt ingebed in de Apeldoornse (zorg)infrastructuur.

Begin 2023 is er ook een samenwerking gestart in de regio Achterhoek. Zorgorganisaties Azora, Markenheem, het Graafschap College en Zorgkantoor Menzis doen hieraan mee. De doelstelling is om binnen een jaar 15 kandidaten te helpen aan een baan in de zorg.

Originele tekst begint hier

Kleurrijk Zorgen

Jos Artz, grondlegger van Kleurrijk Zorgen: “Als we het blijven doen zoals we de afgelopen twintig jaar hebben gedaan, blijft de situatie precies zoals in die afgelopen jaren”. Het moest dus anders. Hij koos het pad van omgekeerde werving en selectie. Zo gingen zorginstellingen uit Apeldoorn en omstreken – en gaan inmiddels zorginstellingen in meerdere gemeenten – te werk bij het aannemen van statushouders. In plaats de focus te leggen op competenties en diploma’s die nodig zijn om een bepaalde zorgfunctie uit te oefenen, kijkt dit Koploperinitiatief naar de potentie en talenten van de statushouders. In een intensieve, langdurige voorbereidende fase zoeken de werkgever en de kandidaten naar een goede aansluiting van waarden en drijfveren van beiden. De integrale aanpak van Kleurrijk Zorgen brengt statushouders samen met de Nederlandse samenleving.

Parallel aan de groep statushouders wordt ook de potentiële werknemer voorbereid op de komst van een nieuwe groep. Hiervoor wordt het cultuursensitieve programma VARIIS ingezet. Vervolgens worden de statushouders en de organisatie aan elkaar verbonden. Daarna lopen de deelnemende statushouders stage op verschillende afdelingen binnen de zorgorganisaties en volgen zij een vooropleiding in de zorg. Het traject rondt af met het aanbieden van een vast contract en een BBL-opleiding in de zorg.

Wat levert het op?

Tweeënhalf jaar geleden startte Kleurrijk Zorgen met één zorginstelling. Dat is uitgegroeid naar zes aangesloten zorginstellingen. Inmiddels zijn meer dan 25 statushouders, na het volgen van dit traject, in bezit van een BBL-certificaat niveau 2, 3 of 4. Zij zijn nu in dienst bij een zorginstelling.

Dankzij de hogere diversiteit van de zorgmedewerkers, wordt er ook een meer diverse groep cliënten aangetrokken. Zorginstellingen kunnen hierdoor beter inspelen op de zorgbehoeften van de diverse bevolkingspopulatie in Nederland.

Het Koploperinitiatief richt zich intussen niet alleen meer op statushouders. Ook uitkeringsgerechtigden en niet-westerse migranten kunnen het traject volgen.

Het Koploperinitiatief Kleurrijk Zorgen was genomineerd voor de Impactmakerprijs 2021. Bekijk het interview met Haci Aslan Sariaslan en Jos Artz:

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

De samenwerkingspartners hebben veel geïnvesteerd in het ‘cultuurfit’ maken van de deelnemende statushouders. Een belangrijk knelpunt was de Nederlandse taal; het heeft veel tijd gekost om de nieuwkomers aan te moedigen de taal te leren door actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Ook is veel geïnvesteerd in het empoweren van de zorginstellingen, bijvoorbeeld in het begeleiden van de statushouders. De investeringen worden op de lange termijn terugverdiend in de duurzame arbeidsrelaties die ontstaan door deze aanpak.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Het Koploperinitiatief ‘Samenwerken aan zorg voor iedereen’ is een goed doordachte projectaanpak voor nieuwkomers. Het project is innovatief en anders ten opzichte van de gangbare aanpak van de inburgering van statushouders. De aanpak d.m.v. het inzetten van het VARIIS programma is gebaseerd op mindshifting: het veranderen van de bestaande gedachten ten aanzien van de benadering van- en het ondersteunen van statushouders. Het doel van dit Koploperinitiatief is tweeledig: een bijdrage leveren aan het arbeidsmarktprobleem in de zorg en het inrichten van het zorglandschap voor zorgvragers vanuit diezelfde groepen.

Met deze gedegen aanpak dragen een groeiend aantal organisaties naast de Gemeente en werktoeleidingsbedrijven bij aan het benutten van nieuw arbeidspotentieel en zetten zij al vanaf de start in op het behoud van deze medewerkers. De Zorggroep Apeldoorn is hierbij het koplopende voorbeeld gebleken. Deze innovatieve aanpak heeft de potentie om op te schalen. Zo is dit al gebeurd in meerdere gemeenten en VVT-instellingen.

Bekijk de Actieleer TV 1 op 1-uitzending of luister naar de podcast met Haci Aslan Sariaslan over dit Koploperinitiatief:

Meer video’s vind je op ons YouTube-kanaal.

Podcast Kleurrijk Zorgen met een baan voor statushouders in de zorg

Dit initiatief is in 2020 Koploper geworden en de tekst heeft op 20 januari 2021 een update gekregen.

Downloads

Initiatiefnemer van dit project
Haci Aslan Sariaslan
Projectinitiator
06-42151453 Stuur een e-mail