Actieleer TV

Sabya van Elswijk en Menno van Leeuwen: Werken is leren, leren is werken

Thema's

Beperken uitstroom Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Ouderenzorg

In deze uitzending van Actieleer TV praat Marijke Roskam met twee projectleiders van het Koploperinitiatief Werken is leren, leren is werken. Aan het woord komen Sabya van Elswijk, programmamanager Noord Holland Noord, en Menno van Leeuwen, projectleider Amsterdam. Zij bieden je kennis en inspiratie over zorg, welzijn en zorgonderwijs en vinden deelnemen aan deze Actieleer TV een mooie kans daarvoor. Want er is zoveel meer te halen. “Wat mij opvalt”, aldus Menno van Leeuwen: “is dat zorg en welzijn een matige traditie heeft als het gaat over leren, het werkplekleren dan. Traditioneel wordt gewerkt met praktijkopleiders. Ik wil zorgorganisaties aanmoedigen om naar nieuwe vormen van leren op de werkplek te komen. En om daarbij van het bedrijfsleven te leren”.

Werken is leren, leren is werken

Werken en leren gaat hand in hand. Maar wat is een goed werk- en leerklimaat? En hoe wordt dit leuker, makkelijker en effectiever? In dit Koploperinitiatief staat het aantrekkelijker maken van leren en werken in de ouderenzorg centraal. Amsterdamse ouderenzorginstellingen hebben hiervoor een visie ontwikkeld, in samenwerking met werkgeversorganisatie Sigra. Deze visie is overgenomen en verder ontwikkeld in Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord.

De basis van een goed leer- en werkklimaat is een open, reflectieve cultuur, waarin medewerkers kritisch naar zichzelf en collega’s durven te kijken. “Bouwen aan een reflectieve werkcultuur is een geleidelijk proces. Kwetsbaar durven zijn, vragen stellen als iets moeilijk blijkt te zijn, elkaar op sterktes en zwaktes kennen. Daarnaast is het belangrijk om te zoeken naar passende leerinterventies in en om het werk. Dus: minder klassieke cursussen en trainingen en meer werkplekleren”, aldus de projectmanager en initiatiefnemer Menno van Leeuwen.

Vanuit deze visie zijn binnen verschillende regionale projecten initiatieven opgezet. Soms gericht op het kwalitatief versterken van opleidingsplaatsen, waardoor meer studenten en leerlingen aangetrokken kunnen worden. Daarnaast ook deelprojecten om teams reflectief te laten werken of het ontwikkelen van nieuwe vormen van werkplekken. Het mes snijdt hier aan twee kanten: een leergierig team is per saldo ook een betere ‘opleider’. “De ambitie is hoog”, zo vertelt Sabya van Elswijk; “hoge ambitie, in mijn regio (Noord-Holland Noord, red.) zijn 29 kleine en grote initiatieven binnen leren is werken, werken is leren opgezet”.

Bekijk hieronder de uitzending:

Koploperverhaal Werken is leren, leren is werken

Benieuwd naar het hele Koploperverhaal? Lees verder!
Lees het Koploperverhaal

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer