Koploper
11-2020

Vernieuwend Werken in de Zorg

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen

Branches

Alle branches

Goede ideeën die (werken in) de zorg verder helpen? Die komen vanaf de vloer! Zeventig procent van de succesvolle verbeterideeën blijkt van eigen medewerkers te komen – zo blijkt uit zowel onderzoek als praktijk. Sociale innovatie blijkt dan vaak belangrijker dan technologische ontwikkelingen. Maar vernieuwen kost veel tijd. Daarom zorgt het initiatief Vernieuwend Werken in de Zorg dat er met meerdere organisaties en collega’s tegelijk vernieuwd en geleerd kan worden – dag in en dag uit, en niet een paar uurtjes per week. Zo ontwikkelt Reinaerde met dit initiatief een eigen vorm van Actieleren.

Door een focus op praktiseren en participeren tracht Vernieuwend Werken in de Zorg concrete resultaten en groei te bereiken. Binnen dit programma wordt dus niet alleen kennis vergaard, maar worden ook praktische vaardigheden opgedaan. Hoe dat precies werkt?

Wat is het en wat levert het op?

Twee tot vier zorgprofessionals melden zich altijd samen met een leidinggevende of coördinator aan. Uit ervaring blijkt namelijk dat leidinggevenden een cruciale rol spelen bij het inbrengen van ideeën door de medewerker. Op deze manier zijn coördinatoren/leidinggevenden snel op de hoogte van de ideeën die er binnen de organisatie spelen en kunnen ze het sociaal innovatief vermogen van hun organisatie peillen en doorontwikkelen. 

Binnen het Vernieuwend Werken in de Zorg-programma gaat men aan de slag door op een nieuwe manier naar werk te kijken. Deelnemers en partners gaan op een andere manier aan de slag door elkaar te bevragen en met oplossingen voor problemen en vraagstukken te komen. En niet alleen theoretisch te werk gaan, maar ook de praktijk komt aan bod. Zo wordt er actief gewerkt aan de skills van medewerkers en leidinggevenden.

Daarnaast wordt het creatieve potentieel en het leervermogen van medewerkers blootgelegd en benut, wordt onderlinge inspiratie gestimuleerd, vindt uitwisseling van kennis met andere deelnemende organisaties plaats en komt men ook nog eens tot een concrete innovatie als resultaat. In het leerproces kijken professionals en leidinggevenden samen naar vraagstukken en worden woorden in daden omgezet. 

Extra begeleiding

Maar dat lukt de deelnemers niet altijd alleen. Concrete hulp binnen het traject is er in de volgende vormen: tandempartners (begeleiders) worden ondersteund in hoe zij medewerkers kunnen begeleiden. Daarnaast wordt gedurende het traject gewerkt met verschillende voorbereidende opdrachten en online trainingsmodules. Daarnaast staan vier coaches het hele traject klaar voor aanvullende begeleiding. Tot slot worden de voortgang en de resultaten van het project gemonitord in nulmetingen en eindmetingen.

Wat zijn de resultaten?

De ontwikkeling van zorgprofessionals op het gebied van employability, werken naar talent en persoonlijke groei is een concreet resultaat, naast het boeien, binden en behouden van deze – opnieuw geprikkelde – werknemers en werkgevers. Door Reinaerde ontstaan nieuwe samenwerkingen tussen op het eerste gezicht niet voor de hand liggende gekoppelde organisaties.

Voor werknemers specifiek wordt er gewerkt aan het vergroten van kennis en het werken aan nieuwe vaardigheden, waarmee zij eventueel ook binnen hun vakgebied door kunnen groeien tot ambassadeur. Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en een mentaliteit gericht op groei helpt de werknemer tijdens zijn hele loopbaan. Het zelf realiseren van een verbeteridee brengt voldoening voor deelnemers. Tot slot wordt er gebouwd aan een inspirerend netwerk door mee te doen aan het samenwerkingsinitiatief.

Voor de deelnemende organisaties ligt het resultaat in het (beter) benutten van het (creatieve) potentieel en leervermogen van medewerkers, alsmede in onderlinge inspiratie op de werkvloer en het daardoor versnellen van verandering en vernieuwing.

Wat kunnen anderen leren?

Hoe je verschillende organisaties met elkaar verbindt en het geloof dat de kracht en de oplossing van veel vraagstukken op de werkvloer ligt. Hoe je daarnaast een goed didactisch, inhoudelijk en groeigericht programma ontwikkelt, hoe je dit doet met beperkte middelen! Nevenresultaat is dat het traject – dat grotendeels tijdens de lock-down periode viel en daardoor grotendeels online heeft moeten plaatsvinden – ons heeft geleerd dat de digitale vaardigheden van zorgprofessionals goed ontwikkeld zijn. Deelnemers bleken, wanneer op het juiste moment aangeleverd, goed in staat de nieuwe digitale tools snel eigen te maken.

Het traject staat open voor alle zorgorganisaties. Dat wil zeggen dat deelname vanuit jouw organisatie met enkele zorgprofessionals in tandem met een leidinggevende/coördinator voor volgende edities mogelijk is. Zo ontwikkelen we samen de zorg.

Voor meer informatie, zie:

Maartje van Boekholt over ‘Vernieuwend werken in de zorg’ from HEALTH HUB UTRECHT on Vimeo.

Partners

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer