Koploper
03-2021

Op STAP: Een stap verder

Thema's

Arbeidsinnovatie Beperken uitstroom Gezond werken Meer uren werken

Branches

Ouderenzorg

Mensen met een bijstandsuitkering, statushouders en ‘drop-outs’ van ROC-scholen komen lastig aan een baan. Het initiatief Op STAP biedt deze mensen en zij-instromers de kans om opgeleid te worden tot een baan in de zorg op niveau 1, 2 en 3. Het succes van dit project is al bewezen door zorgorganisatie Patyna, waar inmiddels circa 175 nieuwe zorgprofessionals zijn opgeleid. In 2020 is het een stap verder gegaan, want ook in Drenthe is het Op STAP-project gestart bij ouderenzorginstelling Icare. 

Extra handen aan het bed 

“Hoe krijg ik extra handen aan het bed?”, dacht rayonmanager Marcel van der Meulen. Het antwoord lag bij bestaand initiatief en Koploper bij het Actie Leer Netwerk: Op STAP. Op STAP biedt mensen zonder werk een opleiding met begeleiding om te werken in de zorg. Zo ontstaat er een win-winsituatie: het tekort in de zorg neemt af en de leerlingen hebben zicht op een arbeidscontract. Hij heeft dit Friese initiatief opgeschaald door ermee aan de slag te gaan bij zorginstelling Icare.  

Om een goede balans tussen theorie en praktijk te realiseren, lopen de Op Stappers stage met een vaste werkbegeleider. Naast dat de leerlingen hiervan leren, ondersteunen zij ook de werkbegeleiders tijdens de werkzaamheden. Door deze ondersteuning melden de werkbegeleiders zich minder vaak ziek en kunnen ze langer en gezonder werken. Dit draagt bij aan een lagere uitstroom. De Op Stappers krijgen met het afronden van de opleiding een diploma op niveau 1 of 2 met een contract voor onbepaalde tijd van minimaal 24 uur. Eventueel kunnen zij daarna starten aan de vervolgopleiding tot verzorgende IG op niveau 3.

Hoe zet je zo’n initiatief op binnen jouw zorginstelling? 

Volgens initiatiefnemer Marcel van der Meulen moet je gewoon starten: “Wacht niet op subsidies. Start en durf te ondernemen. Ik heb de start van het project uit eigen exploitatie betaald. Zoek samenwerkingen met verschillende partijen. Schrijf geen uitgebreide business case, maar een duidelijke presentatie waarin je kijkt naar wat een bedrijf wil en wat dat mag kosten.” 

Marcel is dus ‘gewoon gestart’ en heeft contact gelegd met zijn lokale wethouder. Hier kwamen samenwerkingen met UWV en ROC Noorderpoort uit voort. Het project is verder in samenwerking met Zorggroep Drenthe en Werk in Zicht opgezet. Door de positieve aandacht is ook zorgverzekeraar Zilveren Kruis aangesloten.

Inmiddels zijn ook organisaties in Zuid-Drenthe en Overijssel geïnteresseerd om aan te sluiten. Er is contact geweest met het Alfa-collega en de gemeentes Hoogeveen en Hardenberg om in het najaar van 2021 te starten.

Het perspectief van Op STAP 

Sinds 2020 zijn er in Drenthe vijftig leerlingen begonnen met Op STAP niveau 2. De eerste studeren af in mei 2021. Dit brengt het totaal aantal mensen dat inmiddels een opleiding heeft gehad met Op STAP op 225, waarvan velen gediplomeerd zijn en een baan hebben. Een deel studeert door voor niveau 3. 

Naast gediplomeerde zorgmedewerkers, biedt het project ook nog een resultaat. Er ontstaat meer rust in de roosters, omdat de leerlingen de collega’s ondersteunen. Dit levert meer tijd op om aandacht te geven aan de bewoners.

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Marcel van der Meulen.

Het verhaal van de initiatiefnemer

Marcel van der Meulen is het gezicht achter Op STAP. Lees zijn verhaal over hoe het initiatief tot stand kwam, wat belangrijke momenten in het traject waren en waar de betrokken organisaties het voor doen.
Ga naar verhaal

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
Icare Zorggroep Drenthe Patyna

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen