Koploper
03-2018

Op Stap

Thema's

Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Gehandicaptenzorg Ouderenzorg

Het project ‘Op Stap’ van zorgorganisatie Patyna helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders en uitkeringsgerechtigden, te begeleiden naar een vaste baan in de zorg. Patyna werkt samen met ROC Friese Poort en Pastiel.

Er is een groot tekort aan personeel in de ouderenzorg. Daarnaast wil Patyna extra investeren in welzijn om onder andere de eenzaamheid onder ouderen terug te brengen. Met het project ‘Op Stap’ worden zorg en welzijn samengebracht in één functie: de zorgondersteuner.

De deelnemers krijgen een speciale interne opleiding. De opleiding wordt op locatie gegeven door ROC Friese Poort. Leraren zijn hierdoor goed aangehaakt bij de praktijk. De theorie wordt meteen in dezelfde week omgezet in de praktijk. De deelnemers zitten niet in een schoolse omgeving, ook dit werkt mee in de beleving gericht stappen te zetten naar hun toekomstige baan als zorgmedewerker.

Resultaten

• Alle 21 deelnemers zijn nog steeds enthousiast. De theorie sluit goed aan bij de praktijk
• Binnen het certificatenprogramma van het project zijn twee deelnemers
• De werkbegeleiders zijn blij met de ondersteuning

Ook in de provincie Groningen wordt het project opgepakt. De gemeente Leek kopieert het project één op één met een aantal zorginstellingen, die hierop ingestemd hebben.

Onderwijsaanbod

De deelnemers starten met een opleidingstraject vanaf niveau 2. In een inservice-constructie kunnen ze met behoud van uitkering drie maanden meelopen in de zorg (max. 24 uur per week). Na drie maanden volgt een evaluatie: go or no go.

Bij een go krijgen ze een leerarbeidsovereenkomst en komen ze in dienst van Patyna. Ze gaan één dag per week naar school op locatie van een verzorgingstehuis waar ze les krijgen van ROC Friese Poort en lopen twee dagen stage op de zorgafdelingen. Ze worden gekoppeld aan een oudere medewerker, de werkbegeleider, volgens het meester-gezel principe. De oudere werknemer wordt ontlast en de leerling leert de kennis vanuit de praktijk. In totaal zijn vijf verzorgingshuizen aangesloten. Na een jaar zijn ze gediplomeerd Helpende niveau 2 en krijgen ze een vaste baan bij Patyna voor minimaal 24 uur. De insteek is dat ze daarna kunnen doorstromen naar de opleiding van verzorgende IG.

Statushouders, die problemen hebben met de Nederlandse taal, volgen eerst een ander traject waarbij ze stapsgewijs verschillende certificaten kunnen halen. Ze beginnen in de wasserij. Na drie maanden gaan ze naar de keuken en vervolgens drie maanden in welzijn en activiteiten. Gedurende deze periode behouden ze hun uitkering. Na dit traject kunnen ze overstappen naar de zorgopleiding, of naar een schoonmaakbaan in de thuiszorg (WMO) of bijvoorbeeld gaan werken in de keuken.

Impact op de werkvloer

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een vaste baan in de zorg. Met het project OP STAP wordt zorg en welzijn samengebracht in de functie van zorgondersteuner. Extra toestroom voor de ouderenzorg is het resultaat. Door de speciale opleiding, die op de praktijk gericht is, neemt het enthousiasme toe om met ouderen te werken. In deze leeromgeving zullen de studenten zich meer toegerust voelen, dit leidt tot tevreden medewerkers. Door de functie van zorgondersteuner in te zetten betekent dit daadwerkelijk jobcarving; gespecialiseerde medewerkers kunnen meer ruimte krijgen voor hun hoofdwerkzaamheden. Een win-win situatie waarbij tegelijkertijd de tekorten in de sector opgelost kan worden.

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
Patyna

Onderwijsaanbieder
ROC Friese Poort

Overig
Pastiel

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Blog
Kennissessie “Kleine doorbraken groots opschalen”: een prikkelend kijkje...

Op 15 oktober jl. vond de kennissessie "Kleine doorbraken groots opschalen" voor Koplopers plaats. Hoe zorg je dat mensen enthousiast worden over een nieuw initiatief? Hoe vertaal je de goede doorzet van een nieuw initia...

Lees meer
Koploper
WEP Trein

De Werkervaringsplek-trein is in het leven geroepen om potentiële werknemers die maar niet aan een baan komen in de kijker te spelen bij werkgevers. En dat levert behoorlijk wat doorstroom naar een volwaardige baan op. ...

Lees meer
Blog
Lieke Lange: Verandering realiseren is beweging creëren

In een nieuwe blog van Actie Leer Netwerk-medewerker Lieke Lange vertelt ze haar persoonlijke ervaringen met het zelf opgezette Kweekvijver-initiatief en de kansen en risico's om kans te maken op een HR-award.

Lees meer