Koploper
06-2021

FastSwitch: Versneld omscholen naar de zorg

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen

Branches

Alle branches

Net als onderwijs, IT en techniek is de zorg een krapte sector. FastSwitch is een landelijk platform voor innovatieve cross-sectorale omscholingstrajecten binnen deze sectoren. Dit is een initiatief van de Vereniging Hogescholen met als doel een bijdrage te leveren aan een Leven Lang Ontwikkelen door mensen om te scholen. In september start de eerste pilot voor de zorg. Lees over het initiatief, de geleerde lessen en welke resultaten de andere pilots al hebben opgeleverd.

Cross-sectoraal omscholen naar de zorg

De Vereniging Hogescholen ziet landelijk een verschuiving van concurreren naar samenwerken tussen publieke kennisinstellingen. Vanuit de gedachte snel te kunnen opschalen en innoveren als ze onderling samenwerken en van elkaar leren, ontstond de arbeidinnovatieve ketenaanpak FastSwitch. Het doel is om tot landelijke herkenbare, maar regionaal uitgevoerde omscholingsprogramma’s te komen die leiden tot een diploma of certificaat. Deze programma’s krijgen een FastSwitch label toegekend. Een initiatief dat bijdraagt aan ons thema Leven Lang Ontwikkelen.

Het label FastSwitch staat voor flexibele HBO-omscholingsprogramma’s met een Match & Go ketenaanpak. Zowel de switcher, de opleider als de werkgever zijn nauw betrokken. De switcher krijgt een contract en een persoonlijk leerpad, de werkgever nieuw en snel inzetbaar talent en de hogeschool voorziet de hele keten van werving, selectie, matching, scholing en begeleiding. Er zijn heldere afspraken, veel flexibiliteit en er is goede begeleiding.

Van regionale naar landelijke samenwerking

Er is een toenemende behoefte aan omscholing. Maar deze omscholing verloopt niet altijd vlekkeloos. De switcher staat er vaak alleen voor. De publieke hogescholen zagen hierin een kans om bij te dragen. Met partners als De Buitenboordmotor en House of Skills proberen zij van omscholing een vloeiend proces te maken die al start op het moment dat je uitstroomt. Ze gebruiken daarnaast ruimte in beleid en regels voor flexibilisering, door middel van leeruitkomsten, microcredentials en de skillsbeweging.

De Vereniging Hogescholen heeft een digitale werkplaats opgericht om maandelijks bijeen te komen met de hogescholen en partners. In eerste instantie om de eigen positie en aanbod in de regio te versterken. Ze zagen echter de behoefte van de markt in een herkenbare en landelijke aanpak. Daarom is de focus verlegd naar een landelijke en herkenbare FastSwitch omscholingsroute per kraptesector, die de hogescholen zelf en regionaal – maar onder voorwaarden – uitvoeren.

Door te werken met flexibele deeltijdopleidingen op basis van leeruitkomsten, is er ruimte voor eigen invulling per regio. De Hogescholen werken samen rondom de selectie, het voorprogramma en de begeleiding om de switchers snel van loonwaarde te maken. Daarnaast maken ze afspraken over toetsing, kwaliteitszorg, marketing & communicatie en accountmanagement. Een cruciale succesfactor is de betrokkenheid en commitment van het werkveld. Daarom zijn ze met hen in gesprek over aspecten als baan- en inkomenszekerheid en begeleiding op de werkvloer. FastSwitch biedt echt maatwerk en een versnelling richting een erkend diploma.

Start pilot voor de zorg

FastSwitch zit in de pilotfase. Er zijn momenteel twee labels actief. Waaronder Make IT Work met 700 omgeschoolde professionals in de IT, 100 aangesloten IT-bedrijven en meerdere gewonnen prijzen. Daarnaast ook Be an Engineer die nu de eerste 50 professionals heeft omgeschoold naar de techniek. De succesvolle aanpak voor cross-sectorale omscholing is een blauwdruk voor FastSwitch initiatieven die in ontwikkeling zijn. De eerste pilot voor de zorg start in september 2021 met 40 switchers en 11 aangesloten werkgevers vanuit de regio’s van onder andere Hogescholen Saxion, Han, Hanzehogeschool, Inholland en Windesheim. De andere Hogescholen zullen in ronde 2 meedoen.

Actie Leer Netwerk update dit artikel met de ontwikkelingen en resultaten.

Tips voor het starten van een initiatief

De Vereniging Hogescholen heeft een aantal lessen geleerd op het gebied van communicatie, relatie en prestatie. Deze geven ze graag als tips aan je mee:

  • Communicatie. Zorg voor een betekenisvolle storytelling met call to action. Zet je successen in de etalage, maar informeer ook via korte updates, houdt korte lijnen. Netwerk met en betrek alle noodzakelijke stakeholders. Zet contacten van je contacten in.
  • Relatie. Wees helder over rollen, taken en verwachtingen. Behoud zelf eigenaarschap en regie. Maak het leuk, uniek, anders. Zorg dat iedereen wordt gezien en erkenning en waardering krijgt. Borg de gelijkwaardigheid en zorg voor brede coalities. Relatie komt altijd voor prestatie. Zorg voor de juiste steun en commitment, van hoog tot laag in de boom.
  • Prestatie. Ga het gewoon doen en wees bereid te investeren. Zorg voor een continue stroom aan resultaten en vier de successen. Geef ruimte aan de professional, erken en beloon individueel vakmanschap.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
De Sallandse Praktijkleerroute: Vraag- en ervaringsgericht opleiden

Koploper de Sallandse Praktijkleerroute leidt studenten vraag- en ervaringsgericht op tot toekomstgerichte zorgprofessionals. Lees over hoe deze opleiding eruit ziet.

Lees meer
Agenda
Impactsymposium 2 december 2021

Actie Leer Netwerk organiseert weer haar jaarlijkse, landelijke evenement voor zorg en welzijn. Om je te inspireren delen Impactmakers hun lessen, tips en succes- en faalfactoren.

Lees meer