Koploper
07-2020

Interprofessioneel leer- en innovatienetwerk in de wijk

Thema's

Beperken uitstroom Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Ouderenzorg Sociaal werk Thuiszorg

Zorg en sociaal domein – normaal twee duidelijk van elkaar gescheiden bastions. Maar zo normaal is die scheiding eigenlijk niet: een duidelijke tweedeling heeft een negatieve invloed op de zorgkwaliteit voor kwetsbare, zelfstandig wonende ouderen. Het interprofessioneel leer- en innovatienetwerk (LIN) zorgt voor verbinding en samenwerking tussen deze domeinen met als hoogste doel: goede zorg voor de cliënt. 

In nog geen twee jaar is in de regio Amsterdam een interprofessioneel LIN in twee wijkverplegingsteams opgericht, waarbij zorg- en welzijnsprofessionals in de wijk samen met mbo- en hbo studenten en docenten zorg en welzijn op zoek gaan naar verbinding en integrale samenwerking. Dit alles om kwalitatief sterke, integrale zorg op maat voor kwetsbare, zelfstandig wonende ouderen te leveren. 

Wat levert het op?
Een waardevolle samenwerking tussen domein zorg en welzijn in praktijk en in theorie. Kennis en waardering voor elkaars vakgebied worden vergroot. Studenten worden bekend met werkzaamheden in de wijk. (Langzittendedocenten en (ervaren) wijkverplegers doen actuele praktijkervaring op. In LIN-bijeenkomsten met studenten, docenten en praktijk wordt middels casuïstiek, intervisie, ontwikkelingen in het vakgebied, gastsprekers, moreel beraad en samenwerken aan een kwaliteitsvraagstuk de kennis uitgewisseld en vergroot. Door dit initiatief staat leren staat weer op de kaart. 

Een voorbeeldtoepassing van dit leerproces is de zorgverlening aan een cliënt waarbij sprake is van een hoog complexe situatie die reikt over de grenzen van de verpleegkundige zorg. Aan elkaar gekoppelde studenten en professionals presenteren deze uitkomsten aan zowel de professionals van het zorgteam als aan die van het sociaal domein – bijvoorbeeld in de vorm van een klinische les. Om elkaars werelden en taal beter te leren kennen, lopen wijkverpleegkundigen (professionals en studenten) dagdelen mee met professionals van het sociaal domein en omgekeerd. Professionals en studenten van beide domeinen worden uitgenodigd zich gezamenlijk te verdiepen (ook theoretisch) in interprofessioneel leren en samenwerken. 

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?
Nu kunnen HBO-V, MBO, HBO social work en de zorg en welzijnsorganisatie in de wijk niet alleen onderling samenwerken, maar kunnen wijken die het LIN-initiatief volgen ook kennis en ervaringen uitwisselen. Door verschillende bijeenkomsten en opdrachten in de wijk kan niet alleen zelf opgedane kennis worden uitgewisseld, maar er kan ook worden gereflecteerd op de ervaring van de eigen wijk en andere wijken.  

Waarom is dit een goed voorbeeld?
Het LIN breekt door de grenzen van gescheiden werkgebieden en gaat op zoek naar een gemene deler die zorgt voor nieuwe inzichten en praktische oplossingen. Integrale zorg waarbij professionals van de zorg en het sociale domein gezamenlijk kwetsbare thuiswonende oudere begeleiden, wordt nog onvoldoende in de praktijk gerealiseerd. Ook in het onderwijs vindt er nog onvoldoende samenwerking plaats tussen de verpleegkundigen en de sociale opleidingen. Om meer integrale zorg te bieden, om de verbinding en afstemming tussen de zorgprofessionals en professionals in het sociale domein te verbeteren, en om cultuurverschillen te overbruggen kan een Leer– en Innovatienetwerk (LIN) een positieve bijdrage leveren. 

Het LIN is een project  van  ZonMw aangevraagd door het lectoraat kwetsbare ouderen’ met als doel verbinding tussen zorg en welzijn te verstevigen. Bekijk ook de uitzending van Actieleer TV 1 op 1 met het LIN hier:

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
Brentano Zonnehuisgroep Amstelland Participe

Onderwijsaanbieder
Hogeschool InHolland ROC TOP

Overig

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer