Koploper
01-2021

2 X FIT

Thema's

Beperken uitstroom Gezond werken Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Gehandicaptenzorg Overig Ziekenhuizen

Zorgverleners zijn gewend veel aandacht te besteden aan anderenZe staan niet dagelijks stil bij de eigen drijfveren voor hun werk en hoe het met ze gaat. Vogellanden hecht veel waarde aan de vitaliteit van medewerkers, en introduceerde daarom het 2 x FIT-programma. Met dit programma worden medewerkers uitgenodigd om te onderzoeken of ze nog het werk doen dat bij hen past en zich gezond, energiek en vitaal voelen. Hiermee wil Vogellanden haar medewerkers gemotiveerd en fit houden en tevens een bijdrage leveren aan de gezondheid en vitaliteit in de regio Zwolle.  

Hoe werkt het, en waarom 2 keer fit?

Het investeren in vitaliteit en inzetbaarheid en voorkomen van vermoeidheid en verlies van werkplezier is gunstig voor het welzijn van zowel medewerkers als patiënten, want vitale medewerkers leveren nu eenmaal goede zorg. Vitaliteit is een breed begrip is en vraagt om “permanent onderhoud”Om focus aan te brengen is het programma gericht op twee onderdelen: 

  • FIT in je loopbaan en je talenten benutten 
  • FIT als persoon 

De eerste FIT gaat over het benutten van het potentieel en vaardigheden van de medewerker
Deze moet daarvoor eerst de eigen talenten kennen en weten hoe en waar deze het beste tot hun recht komen. Hiervoor wordt een interne loopbaancoach ingezet die met de medewerker in gesprek gaat over wie ben je?”, “wat kan je?” en wat wil je?”. Ook wordt besproken of de medewerker op de juiste plek zit en met plezier werkt. Is dit niet het geval dan wordt samen gezocht naar een meer passende baan en/of functie .Dit kan zowel binnen als buiten Vogellanden zijn. 

De tweede FIT is gericht op persoonlijke vitaliteit. Met behulp van een vitaliteitscoach onderzoekt de medewerker alle facetten van de eigen vitaliteitDe fysieke, mentale, emotionele, spirituele en sociale aspecten komen allemaal aan bod. Zo wordt duidelijk wat al in orde is maar ook waar verbetering mogelijk is om gezond, vitaal en in balans te zijn. Dit alles om met energie, creatief en productief in het werk te staan. 

Met deze 2 x FIT-aanpak wil Vogellanden en nieuwe werkstructuur en –cultuur van open dialoog, reflectie en verantwoordelijkheid stimuleren waarin de balans tussen plezier en werk serieus wordt gezocht. Medewerkers worden gestimuleerd om daarbij zelfsturend te zijn, zelf aan de bel te trekken als zij ergens tegenaan lopen en gebruik willen maken van de loopbaan- of vitaliteitscoach. 

Een ervaring van een van de medewerkers: “Als zorgverlener ben ik gewend dat mijn aandacht uitgaat naar de ander. Het is prettig om stil te staan bij wat mijn eigen drijfveren zijn. Het was even een stap om daar hulp bij te vragen. Het is fijn om de focus te kunnen leggen op dat waar ik energie van krijg. Nu ik me daar meer bewust van ben, maak ik andere keuzes, ook al zijn ze niet zo groot. Dit traject geeft me vertrouwen om zo nodig grotere keuzes te gaan maken die passen bij mijn ambities. De komende tijd besteed ik om te ontdekken of die binnen of buiten de organisatie passen.” 

Wat zijn de resultaten?

Van de ruim vijftig medewerkers die meedoen aan het programma, heeft in twee jaar: 

  • 21% een nieuwe baan op een externe plek gevonden 
  • 15% een nieuwe baan op een interne plek gevonden 
  • 29% nieuwe inzichten opgedaan in de eigen loopbaan of talenten 
  • 9% een nieuwe opleiding gestart  

Medewerkers staan meer in hun kracht, door vanuit hun talenten te werken. Deze werkwijze integreert steeds meer met de bedrijfscultuur, doordat gecoachte medewerkers ook onderling en met hun andere collega’s praten. Dat werkt stimulerend.  

Wat kunnen andere organisaties hiervan leren?

Vogellanden is er met het programma 2x FIT in geslaagd om binnen de organisatie een cultuur tot stand te brengen waarin medewerkers zelf permanent nadenken over hun gezondheid, vitaliteit en loopbaan en verantwoordelijkheid nemen om waar nodig of gewenst stappen te zetten op deze drie gebieden. Centraal staan de wijze waarop hun talenten worden benut, hun leefstijl en alle facetten van hun gezondheid. Vogellanden laat zien hoe belangrijk het is om medewerkers hierbij te ondersteunen met een loopbaancoach en vitaliteitscoach. Het programma geeft medewerkers veel zeggenschap over hun inzetbaarheid en de juiste plek in de organisatie of daarbuiten en levert  energie en werkplezier op. Ook geeft deze werkwijze mogelijkheden om medewerkers die willen vertrekken toch te behouden voor de sector.

De aanpak heeft geleid tot meer eigen regie van medewerkers, een cultuur van open dialoog en van meer beweging in de organisatie en is ook goed in te zetten voor toekomstige medewerkers. Zo wordt de organisatie meer wendbaar en wordt op een laagdrempelige manier een bijdrage geleverd aan het thema behoud én aan een gezonde mobiliteit.  De werkwijze is laagdrempelig en is goed toepasbaar in andere organisaties.  

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Actieleren
Inspiratiemagazine Actieleren: De kracht van gezamenlijkheid (artikel 2/4)

In het Inspiratiemagazine Actieleren gaan we dieper in op de kernelementen die bijdragen aan de succesfactoren van geslaagde initiatieven. In dit tweede artikel gaan we in op de kracht van gezamenlijkheid.

Lees meer
Podcast
Podcast: Rijndam Revalidatie over arbeidsmarktbeleid ook tijdens de coronapandemie

Revalidatie speelt een belangrijke rol bij de behandeling van coronapatiënten. Daarom hoog tijd om met een revalidatiecentrum te praten over arbeidsmarktbeleid tijdens deze pandemie. Wat houdt Rijndam Revalidatie bezig?

Lees meer
Koploper
Operatie Bezetting OK: Samen de personeelstekorten op de operatiekamer aanpakken

De Rotterdamse operatiekamers komen operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en recovery-verpleegkundigen tekort. Met Operatie Bezetting OK pakken Rotterdamse ziekenhuizen de personeelstekorten op de operatiekamer aan.

Lees meer