Andere vormen van begeleiding houdt zich precies bezig met waar de titel van dit initiatief voor staat. Namelijk: nieuwe methodieken van studentbegeleiding onderzoeken en ontwikkelen waardoor studenten die starten met een opleiding ook op lange termijn behouden blijven. Want dat is hard nodig tijdens het groeiende zorgtekort aan medewerkers in zorg en welzijn. 

Om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen voor stagebegeleiding, is in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden een ontwikkelcoalitie in het leven geroepen. De partners binnen de coalitie zijn iedere in hun eigen onderneming op zoek gegaan naar verbeterpunten en hebben hierover advies gekregen van de overige partners.  

Andere vormen van begeleiding is een horizontale samenwerking tussen vier zorgorganisaties afkomstig uit verschillende sectoren (zowel VV&T als GZ). De betrokken organisaties hebben een gezamenlijke ambitie uitgewerkt op een manier die passend is bij de eigen behoeften en context. Op initiatief van de gemeente Haarlem zijn een aantal pilots gestart om de begeleiding van studenten te verbeteren. In de toekomst wordt getracht deze verder te verbreden en verdiepen. 

Wat levert het op?

Sint Jacob
Bij ouderenorganisatie Sint Jacob is ervoor gekozen om een begeleidende inwerkcoach in te zetten, die niet alleen voor een warm welkom zorgt, maar ook met nieuwe studenten een zorgvuldig opgesteld stappenplan doorloopt. De studenten gaven aan goed te zijn opgevangen en veel ruimte te hebben gekregen voor vragen. Daarnaast werden knelpunten tijdens het inwerken snel gesignaleerd en heeft het gedegen inwerken een positief effect gehad op het verdere verloop van de stage. Ook de coaches zelf waren enthousiast – met name over de mate van structuur binnen de functie. Ook biedt deze creatieve oplossing een mogelijkheid voor mensen die geen werk (meer) kunnen vinden in de uitvoerende zorg om alsnog in de zorg te blijven werken. De inzet van een inwerkcoach blijft behouden binnen Sint Jacob. 

ViVa! Zorggroep
Ook bij coalitiepartner ViVa! Zorggroep werd een Senior Werkbegeleider ingezet om studenten groepsgewijs en individueel te ondersteunen. Daarnaast wordt begeleiding geboden aan de werkbegeleiders, die hierdoor wegwijs worden in het “nieuwe opleiden” dat meer regie en ondernemerschap van de student verwacht. Ook hier volgden positieve resultaten: er kunnen door deze inzet meer studenten per regio worden opgeleid. Daarnaast lijkt er minder uitstroom van studenten door te ontstaan. Ook wordt het leerklimaat bij werkgevers en studenten bevorderd. De inzet van een SW-er zorgt voor rust en structuur binnen teams en bij studenten, en daarom wordt een SW-er ook binnen andere takken en afdelingen van ViVa! Zorggroep ingezet. 

Ons Tweede Thuis
Gehandicaptenzorgorganisatie Ons Tweede Thuis onderzocht de creatieve oplossing om ouderejaarsstudenten nieuwe studenten te laten begeleiden in de rol van student-ondersteuner. 
Dit in samenwerking met de werkbegeleider van de student. Taken van de student-ondersteuner zijn: ondersteuning bieden op de werkvloer, feedback geven op opdrachten van school, de weg wijzen in het studiemateriaal en adviseren over de combinatie van werk en school. Hierdoor krijgt de jongere student meer duidelijkheid over studie en beroep en het verbeteren van studievaardigheden, en wordt er meer emotionele steun ervaren. De student-ondersteuner krijgt zo de kans om zijn/haar coachende en sociale vaardigheden te ontwikkelen, en kennis te koppelen aan ontwikkelingen. Deze leerfase wordt verder onderzocht door Ons Tweede Thuis. 

Nova College
Ten slotte wordt er bij het Nova College een docent ingezet om anderstalige studenten Verzorgende IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg een goed leer- en werkklimaat te bieden. Door het creëren van voldoende tijd en rust voor ondersteuning en afstemming, voelt de student zich gesteund, gehoord en begrepen. Ook werd de student aangemoedigd regie over zijn eigen leerproces te nemen. Daarmee werd ook overbelasting van begeleiders binnen zorgorganisaties voorkomen: er hoeft geen extra beroep op zorgmedewerkers op te vloer te worden gedaan. Ook de begeleidende docenten voelden zich gehoord en goed op weg geholpen. Ten slotte is er, met de intentie een vervolg aan dit initiatief te geven, een training ontwikkeld voor begeleiders van zorgorganisaties. 

Waarom is dit een goed voorbeeld? 

Al deze initiatieven zijn gericht op het verminderen van de uitstroom van studenten en startende medewerkers. Daarnaast is er focus op een leven lang ontwikkelen, en op het benutten van de specifieke talenten van elke student door de juiste persoon op de juiste functie te plaatsen. Ten slotte poogt deze aanpak overbelasting tegen te gaan. 

Andere organisaties werken nu ook deze methodieken uit, daarnaast blijft er ruimte voor nieuwe initiatieven binnen het Andere vormen van begeleiding-traject. 

Wat kunnen anderen leren van dit initiatief?

Dat je elkaar als samenwerkingspartners vooral kunt vinden op gemene delers en gezamenlijke ambities.  Door elkaar te motiveren en inspireren en voeden vanuit een Ontwikkelcoalitie, hebben alle deelnemers aan de coalitie binnen een zelfbepaald tijdspad de beoogde resultaten behaald.

Bekijk hier de Actieleer TV 1 op 1:

Downloads

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Wilma Jansen

Initiatiefnemer van dit project
Wilma Jansen
Senior Beleidsmedewerker
06 11 68 85 52 Stuur een e-mail