Geschikt zijn voor een mooie baan in zorg & welzijn, maar in realiteit een uitkering ontvangen: een schrijnende situatie die zich de afgelopen jaren vaak voordoet. De sector kent grote tekorten aan geschoold personeel, maar veel geïnteresseerden komen steeds maar niet aan die baan. Daarom is de Werkervaringsplek – ook wel afgekort tot WEP – in het leven geroepen. Werkgevers in de zorg geven samen met Werkgeversservicepunt Regio Zwolle inzicht in de mogelijkheden voor potentiële werknemers. Dat doen ze onder de naam WEP Trein. 

Dit initiatief wordt gestart met kandidaten die zich in een uitkeringssituatie bevinden, graag in de sector willen werken, maar een bepaalde afstand tot dat werk hebben. Om inzicht te krijgen in de vraag, het aanbod en de behoeften, komen de deelnemende partijen binnen dit initiatief –RIBW Overijssel, Stichting Limor, Tactus, Philadelphia, Humanitas DMH, Stichting Empower,  Kompas Zorgverlening,  Frion, Vakmensen, Werv, Interakt Contour – een keer in de zes weken bij elkaar. Hierbij wordt geprobeerd een passende werkervaringsplek bij een kandidaat te vinden. 

Wat levert het op?

Tijdens een WEP krijgt de kandidaat een interne training, en wordt er boventallige begeleiding geboden (meer dan in het geval van een stage of traineeship). Tijdens de werkervaring (gemiddeld 3 à 6 maanden) blijft de uitkering behouden. Na het voltooien van de WEP-fase, krijgt de kandidaat een getuigschrift. 

De selectie van kandidaten verloopt op onconventionele wijze: het verleden of een CV wordt er niet bijgehaald. Er wordt in plaats daarvan blanco een gesprek aangegaan, met intrinsieke motivatie als doorslaggevende factor. Bovendien is er sprake van een groot vertrouwen tussen de deelnemende samenwerkingspartners in de regio. Zo kunnen nieuwe medewerkers worden uitgewisseld, geënthousiasmeerd en worden behouden voor de sector. Kennistoename en vermindering van vooroordelen over bevolkingsgroepen met een uitkering door de werking van dit initiatief.  

Wat zijn de resultaten?

Begin 2019 is de pilot WEP Trein gestart. In dit kalenderjaar zijn er 40 kandidaten besproken, en zijn 14 kandidaten ‘in de trein gestapt’ bij 8 verschillende werkgevers. Daarvan hebben 5 kandidaten het traject succesvol doorlopen, en stroomden 4 van deze 5 door naar een betaalde baan. Zes kandidaten zaten eind 2020 nog in het traject, drie kandidaten zijn helaas uitgevallen. 

In 2021 en 2022 is de WEP trein voortgezet. Eind 2022 loopt dit initiatief nu bijna 4 jaar en is nog steeds actueel en actief in de regio Zwolle.
Elke 6 weken komt een groep werkgevers uit de regio bij elkaar om de kandidaten die reeds in de WEP trein zitten te evalueren en nieuwe kandidaten die graag in de trein zouden willen instappen met hun leerdoelen te bespreken.
Inmiddels is de werkgeversgroep uitgebreid, er zijn dus meer werkgevers die deelnemen aan dit project.
De inzet van de projectleider vanuit Werkgevers Service Punt (WSP) regio Zwolle is verminderd en het project wordt vooral door werkgevers zelf gedragen.

Wat kunnen anderen leren van dit initiatief?

Dit initiatief laat zien hoe enorm waardevol een (regionale) samenwerking is voor de sector en wat die meerwaarde inhoudt. Met een langdurig netwerk sta je sterker in je aanpak. Ook laat dit initiatief zien hoe mensen die als niet direct inzetbaar in de arbeidsmarkt worden gezien, kunnen breken met de vooroordelen die er over hen bestaan. Sterker nog, WEP Trein toont hoe deze kandidaten juist een waardevolle toevoeging zijn aan een bedrijf, bij de start als de kandidaten gaan meedraaien en later als medewerker.

Hier kun je de WEP infographic met de resultaten van 2022 bekijken.

Dit initiatief is in oktober 2020 Koploper geworden, de tekst heeft op 12 december 2022 een update gekregen.

Meer informatie
Voor aanvullende links en info, klik op de button.
WSP Regio Zwolle

Meer weten over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Maureen Jansen.

Initiatiefnemer van dit project
Maureen Jansen
Accountmanager
06-52794715 Stuur een e-mail