Hoe kun je als zorg- en welzijnsprofessional of student zo goed mogelijk functioneren in een voortdurend veranderende zorgomgeving vol technologische ontwikkelingen? Het Koploperinitiatief Tech@doptie spant zich daarvoor in.

Tech@doptie is een samenwerkingsverband tussen zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs en overheid uit de regio Arnhem-Nijmegen. Het initiatief heeft als doel om toekomstige en huidige zorgverleners voor te bereiden en op te leiden om te kunnen werken met allerlei technologische toepassingen in hun werk. De samenwerkende partijen onderzoeken welke vaardigheden en competenties zorg- en welzijnsmedewerkers nodig hebben om met technologische toepassingen te kunnen werken, om die kennis vervolgens in te zetten in organisaties en opleidingen. Zo is het Tech@doptiespel ontwikkeld om  op een methodische manier de behoefte en vragen van medewerkers  op de werkvloer in kaart te brengen. Door dit competentiespel bij alle zorg- en welzijnsinstellingen binnen de samenwerking Tech@doptie te spelen, wordt duidelijk welke ontwikkelbehoeften en vragen er zijn op teamniveau, instellingsniveau en regionaal niveau.

Wat levert het op?

Met de informatie die het Tech@doptiespel oplevert, zijn bedrijfsopleidingen en leeractiviteiten vorm te geven die de zorgverleners helpen om beter om te gaan met technologische veranderingen in hun werk. De geleerde lessen van het Tech@doptiespel zijn ook toepasbaar in de reguliere mbo- en hbo-zorg- en welzijnsopleidingen in de regio. Voorbeelden van leeractiviteiten die ontstaan zijn binnen organisaties: inspiratiesessies, hackathons en een pop-up lab over technologie in  zorg en welzijn. Verschillende deelnemende zorginstellingen hebben sinds de start van Tech@doptie een innovatiemanager aangenomen, of zijn een samenwerking met universiteiten gestart. Binnen teams is enthousiasme ontstaan over technologische mogelijkheden en de eerste lichting studenten heeft intussen les gehad in omgaan met technologische veranderingen.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Beroepsmatig met nieuwe technologie werken vraagt andere, nieuwe vaardigheden van zorg- en welzijnsprofessionals. De mogelijkheden van innovatieve technologie verdienen daarom meer aandacht, zowel in opleidingen als bijscholing, zodat studenten en huidige professionals beter voorbereid zijn op de praktijk. Het werkveld is in dit initiatief samen met onderwijs aan het leren en experimenteren. Kennis is op deze manier snel onderling te delen en om te zetten naar concrete leeractiviteiten. Zo komt kennis die de ene instelling opdoet, snel terecht bij de andere.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Tech@doptie ontwikkelt, ondersteunt en stimuleert activiteiten rondom het gebruik van technologie in zorg en welzijn. Zorgverleners en toekomstige zorgverleners moeten klaar zijn voor een toekomst waarin technologie in zorg en welzijn vanzelfsprekend is, en daar draagt dit Koploperinitiatief aan bij. Tech@doptie levert een bijdrage aan thema’s als ‘Een leven lang leren’ en ‘Arbeidsinnovatie’.

Nieuwe Ontwikkelingen 2021

Tech@doptie Our House on Wheels is klaar voor 2021!

Tech@doptie is trots op Our House On Wheels, de buitenkant is gereed, nu hebben 5 studenten Creatieve Technologie van ROC Nijmegen ook de binnenkant gereed gemaakt. De eerst periode gaan de docenten de bus verkennen en worden de eerste afspraken met organisaties gemaakt. De activiteiten zijn in deze periode kleinschalig en worden in overleg met de zorginstelling en met in acht nemen van de Corona maatregelen uitgevoerd.

Wat is ‘Our House on Wheels’? OHoW is een rijdende experimenteer bus op het gebied van technologie voor zorg en welzijn. Hierbij staan de 4 O’s centraal (ook wel de vier wielen waar de bus op rijdt):

Ontmoeten

Ontdekken

Onderzoeken

Ontwikkelen

Hoe zet Tech@doptie dit in? Technische zorg en welzijn producten kunnen worden uitgeprobeerd. Dit op gewenste locaties binnen regio Arnhem, Nijmegen en Land van Cuijk. De bus start met rijden vanaf de eerste week van februari, tijdens de Zorg-estafette week. In (en nu ook buiten) deze bus treffen graag medewerkers van zorginstellingen, burgers op leeftijd, mantelzorgers, en ook vanuit het onderwijs studenten, docenten en scholieren.

Technologie voor zorg en welzijn is steeds belangrijker in het leven van mensen. Daarom wil Tech@doptie:

deze technologie onder de aandacht te brengen bij leerplekken in de wijk en bij zorgorganisaties.
huidige en toekomstige zorg en welzijnsprofessionals en mantelzorgers inspireren en kennis laten uit wisselen.
de professionals ondersteunen bij het aanleren en uitvoeren van handelingen op verpleegtechnisch gebied.
burgers op leeftijd informeren over de mogelijkheden van zorg en welzijn technologie om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
zorg en welzijn technologie onder de aandacht brengen bij leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Juist nu! Kleine groepen kunnen efficiënt aan de slag gaan en daarbij rekeningen houden met het nieuwe afstandsleren door Covid-19. Daarnaast kan het gebruik van zorg en welzijn technologie werkzaamheden of leefomstandigheden in de praktijk verbeteren.

Tech@doptie partners hierin zijn: ROC Nijmegen, Rijn IJssel, Xperium Health HAN en WZW.

Nieuwsgierig? Neem contact op met het Tech@dpotie team, via info@techadoptie.nl

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Inge Kamphuis

Initiatiefnemer van dit project
Inge Kamphuis
Projectmanager
0641311812 Stuur een e-mail