Bij een constant groeiende zorgvraag en een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is het van belang om innovatief te blijven denken. Dat hebben de ouderenzorgorganisaties Thebe, De Wever, Zorgcentrum St. Franciscus en Mijzo gedaan met het digitale platform RITZ, wat staat voor Regionale Inzet Tijdelijke Zorg. Met dit platform is er een mogelijkheid tot het uitwisselen van personeel, waardoor openstaande diensten eenvoudiger kunnen worden ingevuld. Arbeidsinnovatie gaat niet alleen om technologische innovatie, maar ook juist om het innoveren van werkprocessen.

RITZ is een regionale samenwerking van vier organisaties in de ouderenzorg uit West- en Midden-Brabant. Het project is eind 2021 gestart met een drie maanden durende pilot, waarbij achttien zorglocaties hun openstaande diensten op het digitaal RITZ-platform plaatsten. Ondanks de hoge werkdruk door Covid-19, werden er in deze periode al dertien diensten door zogeheten Ritzers bij een zorgteam van een andere zorgorganisatie ingevuld. Door deze pilot in het begin bewust relatief klein te houden, konden zowel de werkprocessen als het digitale platform goed worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. Hierdoor is er een goed werkend platform ontstaan, waar zowel werkgevers als medewerkers tevreden mee zijn.

Wet van de grote getallen

In het digitale RITZ platform, zetten planners diensten uit. Via een app zien medewerkers die zich hebben aangemeld voor RITZ, welke openstaande diensten (op basis van functieniveau) beschikbaar zijn. Hier staat ook een uitgebreide omschrijving over de afdeling en/of het zorgteam van de RITZ-locaties, zodat de medewerker weet waar hij of zij gaat werken. In de app kan de medewerker zich direct inschrijven voor één of meerdere diensten. Iedereen is vrij om te kiezen óf ze extra willen werken, waar, wanneer en hoe vaak. Er is geen verplichting voor een minimaal aantal uren.

De reden om dit project op te pakken met meerdere organisaties, ligt in de ‘wet van de grote getallen’. “Hoe groter de groep medewerkers waar men uit kan putten, hoe meer kans dat er een match is met openvallende diensten,” legt Mijke Aarnoudse, projectleider RITZ, uit. “Daarom is het mooi dat deze vier zorgorganisaties met veel locaties in onze regio betrokken zijn bij de ontwikkeling.”

Roosters ‘dichtritzen’

Met deze tijdelijke inzet van medewerkers worden openstaande diensten in het rooster ingevuld. “Zo ‘ritzen’ we als het ware de roosters dicht,” vertelt Mijke Aarnoudse. Voor de medewerkers is het ook een laagdrempelige manier om even te ‘gluren bij de buren’. Door een kijkje in de keuken te nemen bij collega-zorgorganisaties, kom je met nieuwe ideeën en inspiratie terug bij je eigen team. Met RITZ hebben de medewerkers de voordelen van een vast contract, en tegelijk de flexibiliteit waar veel medewerkers naar op zoek zijn. De deelnemende werkgevers willen hiermee bijdragen aan een hogere medewerkerstevredenheid en het behouden van hun medewerkers.

De werkgevers willen met RITZ een drietal doelen bereiken:
  • De beschikbare capaciteit aan zorgmedewerkers bij de betrokken organisaties optimaal benutten;
  • Het aantal inzetbare uren van medewerkers vergroten, door hen meer regie te geven over welke extra diensten ze wanneer willen werken;
  • Medewerkers behouden, door meer ontwikkelmogelijkheden en uitdagingen te bieden.  

Medewerker heeft de regie

Een veelgehoorde reden voor medewerkers om de zorg te verlaten, is het feit dat ze vanwege de werkdruk geen fijne werk-privébalans ervaren. Het ontbreekt hen vaak aan regie op de invulling van de roosters. Met RITZ wordt er zowel impact gemaakt op het beperken van uitstroom als op arbeidsinnovatie en meer uren werken.

Naast het feit dat het met RITZ makkelijker is om meer uren flexibel te werken, doordat er naast de diensten bij de eigen organisatie meer keuze is uit diensten bij andere organisaties, heeft de medewerker meer regie over zijn/haar rooster en ontstaan er meer ontwikkelmogelijkheden en uitdagingen.

De volgende stip op de horizon

RITZ is en blijft continu in ontwikkeling. In het belang van zowel cliënt, werkgever als werknemer is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Hierin staan afspraken over de doelen en structuur van de samenwerking. Er zijn daarnaast aparte overeenkomsten in ontwikkeling voor afspraken over bijvoorbeeld privacy en cliëntdossiers en zijn voor andere aandachtsgebieden werkgroepen ingesteld, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, financiën en communicatie.

De volgende stappen zijn al uitgestippeld: het uitbreiden van het aantal RITZ-locaties binnen de vier grondleggers van dit project. Later dit jaar kunnen ook andere VVT-zorgorganisaties uit de regio West- en Midden-Brabant aansluiten bij RITZ. Daarnaast behoort in de toekomst een uitbreiding van de doelgroep van Ritzers naar flexmedewerkers en ZZP’ers ook tot één van de mogelijkheden.

Meer weten? Neem contact op met Mijke Aarnoudse.

Initiatiefnemer van dit project
Mijke Aarnoudse
06-38228672 Stuur een e-mail
Downloads