De zorgvraag neemt toe en de arbeidsmarkt wordt krapper. De zorgorganisaties van Zorg voor het Noorden zijn samen deze uitdaging aangegaan. De negen ziekenhuizen en drie ambulancediensten vormen samen het Regionaal Zorgprofessionals Council. Uit elke organisatie is een zorgprofessional in het Council vertegenwoordigd. Dit Council adviseert bestuurders van Zorg van het Noorden over hoe ze de beste toekomst voor zorgprofessionals in Noord-Nederland kunnen realiseren. In deze samenwerking staat het de regionale organisatie van het zeggenschap van de zorgprofessional centraal.

Regionaal Zorgprofessionals Council

Het council komt drie keer per jaar bijeen om zich over één of meerdere relevante en regionale vraagstukken te buigen. Bijvoorbeeld de start van een regionale pool of het inrichten van regionale combinatiebanen. Ook innovaties op het gebied van verkort en versneld opleiden staan op de agenda.

Dat het Regionaal Zorgprofessionals Council geen formeel medezeggenschapsorgaan is (zoals de VAR of OR), maakt de impact niet minder. In een vroeg stadium van besluitvorming worden de plannen en initiatieven door de bestuurders voorgelegd aan de zorgprofessionals van het Council. De denkkracht en creativiteit van deze zorgprofessionals is zeer waardevol. De relevante uitkomsten van het Council worden meegenomen naar de beleidsbepalende tafels, waardoor effectieve zeggenschap gewaarborgd wordt.

Gewoon doen!

“Binnen Zorg voor het Noorden hebben we niet lang gepraat over het vormen van een Regionaal Zorgprofessionals Council, we zijn het gewoon gaan doen!”, aldus programmamanager Nelleke Kombrink. Bij de oprichting zijn de (V)VAR-en (Verpleegkundige (en verzorgende) Advies Raad) van de organisaties en het Verpleegkundig Platform in het Noorden betrokken. Met hun input is het idee om de zeggenschap op regionaal niveau te organiseren verder vormgegeven. Ook hebben zij de werving van councilleden vanuit de eigen organisaties op zich genomen.

Wat ook hielp bij de snelle opstart:

  • Er is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de Magnet Hospitals in Amerika en van de informatie uit het Landelijk Actieplan Zeggenschap;
  • Vanaf het begin afstemming en input van de lokale (V)VAR-en en het Verpleegkundig Platform;
  • Steun van bestuurders, P&O-directeuren en managers;
  • Niet laten afleiden door gouvernance-vragen en bureaucratische reglementen;
  • Vertrouwen hebben in de groep zorgprofessionals en enkel tijd, begeleiding en praktische organisatie faciliteren;
  • Eigenaarschap van de groep zelf, wanneer het gaat om doorontwikkeling en professionalisering van het Council.

Adviezen van de Council over een regionale pool

De impact op de werkvloer is direct merkbaar. Onder andere bij het aanpakken van knelpunten zoals werkdruk, krapte en uitstroom. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van een regionale pool. Het Regionaal Zorgprofessionals Council is om advies gevraagd. Waar liggen kansen en risico’s? Wat zijn voorwaarden om een regionale pool te laten slagen?

Het Council adviseerde om meerdere varianten van pooling mogelijk te maken. Elke variant kan inspelen op de wensen en mogelijkheden van de verschillende zorgprofessionals. Daarnaast gaven ze een uitnodiging en ondersteunend onboardingsproces aan als belangrijkste succesfactor.

Met deze adviezen zijn de organisaties aan de slag gegaan en de regionale pool komt er zeker. Hier kan straks altijd een beroep op worden gedaan wanneer de zorgvraag de beschikbare capaciteit overstijgt.

“De toenemende zorgvraag vraagt om innovatieve oplossingen. Bij Zorg voor het Noorden gebruiken we daarvoor de kracht van het collectief en de ideeën van de zorgprofessionals via het Council. Zij weten als geen ander wat de beste oplossingen zijn.”
Nelleke Kombrink

De lessen die je kunt leren van dit initiatief

  • Betrek de zorgprofessionals vanaf ideevorming tot realisatie;
  • Organiseer vertrouwen en mandaat vanuit alle betrokken organisaties voor het Council;
  • Faciliteer met een procesbegeleider de opstartfase en biedt councilleden genoeg tijd (bijvoorbeeld voor bijeenkomsten en reistijd);

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Nelleke Kombrink

Initiatiefnemer van dit project
Nelleke Kombrink
Programmamanager ZvhN
0625649118 Stuur een e-mail