Technologie en digitale hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven – én niet meer uit de sector Zorg en Welzijn. Met de huidige tekorten in de zorg is het van belang dat er slimmer en innovatiever wordt gewerkt. Technologie is hiervoor een mogelijke oplossing. Maar hoe? Het initiatief Medewerker En Technologie (MET) biedt een methodiek waarmee organisaties binnen de sector Zorg en Welzijn praktische handvatten aangereikt krijgen om (zorg)technologie en digitalisering te implementeren in hun eigen organisatie.

MET is de opvolger van het project Zorgmedewerker En Technologie (ZMT) uit 2020. Dit was een regionaal initiatief van VVT-organisaties. MET loopt sinds januari 2022 en is gedurende 2022/2023 opgeschaald naar een landelijk project dat wordt ingezet binnen de gehele zorg- en welzijnssector. Het project biedt een geïntegreerd opleidingsaanbod. 

Update: Medewerker En technologie (MET)

Dit initiatief is in januari 2022 Koploper geworden, de tekst heeft in augustus 2023 een update gekregen.

Dankzij MET kunnen organisaties (zorg)technologie en digitalisering implementeren en inbedden in hun eigen organisatie. Het is een initiatief vanuit de sector VVT, maar kan nu worden ingezet in alle sectoren. Het is dus niet alleen doorontwikkeld, maar ook verbreed. 

Eén van de grootste krachten van MET is het maatwerk per organisatie. MET biedt een geïntegreerd opleidingsaanbod en verschillende projectonderdelen vullen elkaar aan en versterken elkaar. Organisaties kunnen zelf kiezen welke onderdelen zij willen inzetten. Ook kunnen de elementen van MET een versterking zijn voor al bestaande plannen. 

Updates projectonderdelen 

De methode van MET bestaat uit het Tech@doptieSpel, de Zelftest digivaardig, het Leerarrangement, Masterclasses en een Werk-leertraject. Een aantal van deze onderdelen is geüpdatet: 

  • Voor het Tech@doptieSpel is een ‘train de trainer’ module ontwikkeld. Hiermee kunnen organisaties medewerkers opleiden zodat zij het spel zelf kunnen spelen binnen de organisatie. 
  • De masterclasses en werkleertrajecten worden doorontwikkeld naar een e-learning. Deze is uiterlijk het eerste kwartaal van 2024 beschikbaar. Zo kunnen de masterclasses/werkleertrajecten gericht gevolgd worden op het moment dat het betreffende thema speelt bij de organisatie. Daarnaast is e-learning onafhankelijk van tijd en plaats. 
  • Voorheen werd het leerarrangement van digicoach + voorloper samen aangeboden. Deze is nu opgesplitst naar twee losse leerarrangementen. Organisaties kiezen namelijk vaak voor één van deze rollen. 

Originele tekst begint hier

Arbeidsmarkttekorten oplossen met technologie

Technologische inzet is één van de knoppen waaraan gedraaid kan worden bij het terugdringen en reguleren van de arbeidsmarkttekorten. Zo kan technologie in de zorg werk overnemen, zoals administratie en ‘regelzaken’, waardoor meer tijd over blijft voor menselijk contact. Deze ontwikkeling kan de werkdruk verlagen en het werkplezier vergroten. Het gebruik van technologie kan daarnaast een antwoord bieden op het groeiende tekort aan personeel. Een verpleegkundige kan bijvoorbeeld via beeldbellen meer mensen spreken doordat de reistijd wegvalt. En de kwaliteit van zorg kan verbeteren omdat data in de zorg (Artificial Intelligence) de patiënt en de dokter kunnen ondersteunt bij het nemen van een beslissing. De inzet van arbeidsbesparende technologie maakt het dus mogelijk om de efficiëntie te verhogen, maar biedt ook kansen om werkomstandigheden te verbeteren. 

Daarbij is het relevant om te noemen dat technologie de zorg verandert, maar het ook van de organisatie en haar medewerkers om een andere houding en organisatie van het werk vraagt. Binnen het Koploperinitiatief Medewerker En Technologie worden medewerkers en organisaties op een laagdrempelige manier gefaciliteerd en ondersteund bij het kiezen, implementeren, adapteren en borgen van inzet van technologie in de werkprocessen. Zo zorgt de technologie voor zowel managers als mensen op de vloer blijvend voor verlichting.

Projectonderdelen die elkaar versterken

De methode van het initiatief Medewerker En Technologie bestaat uit vier verschillende projectonderdelen, die elkaar aanvullen en versterken:

  • Het Tech@doptieSpel, waarbij medewerkers samen hun ambities verkennen: waar wil je over 2 jaar staan op het gebied van digitalisering en technologie? Voor dit spel bestaat sinds 2023 een train de trainer module. Organisaties kunnen zelf medewerkers opleiden om dit spel te kunnen spelen; 
  • De Zelftest digivaardig, een online test waarbij medewerkers inzicht krijgen in hun eigen digitale vaardigheden en ontwikkelpunten;
  • Het Leerarrangement, waarbij drie medewerkers worden klaargestoomd voor de rol van Voorloper binnen de organisatie; waarbij medewerkers samen hun ambities verkennen: waar wil je over 2 jaar staan op het gebied van digitalisering en technologie? Voor dit spel bestaat sinds 2023 een train de trainer module. Organisaties kunnen zelf medewerkers opleiden om dit spel te kunnen spelen; 
  • De Masterclasses, waarbij aan de slag gegaan wordt met borging op vier verschillende thema’s. Deze masterclasses worden doorontwikkeld naar een e-learning. Deze is uiterlijk het eerste kwartaal van 2024 beschikbaar. Zo kunnen de masterclasses gevolgd worden wanneer het thema speelt binnen de organisatie; 
  • Een Werk-leertraject, waarbij je in jouw praktijk aan de slag gaat met één van de masterclassthema’s. Ook dit traject wordt doorontwikkeld naar een e-learning. 

Het volledige MET-traject is geschikt voor alle organisaties die (vervolg)stappen willen zetten op het gebied van technologie en digitalisering. Voor organisaties die zich al verder ontwikkeld hebben, is er de optie om enkel deel te nemen aan de MET Masterclasses. De Masterclasses zijn gericht op borging van digitalisering en technologie: er worden handvatten en managementinstrumenten aangereikt om zelf aan de slag te gaan. 

“In de afgelopen periode heb ik twee masterclasses gevolgd. Ik ervaar dat ik de kennis die ik heb opgedaan kan toepassen binnen mijn organisatie. Zo hebben de masterclasses mijn denkwijze over een succesvolle implementatie beïnvloed. Ik zie welke stappen onze organisatie moet zetten om de implementatie van (zorg)technologie succesvol te laten verlopen. De masterclasses zijn een aanrader voor organisaties die stappen willen zetten op het gebied van technologie en digitalisering!”
Een deelnemer van de Masterclass

Focus op maatwerk en borging

Dankzij het eerdere pilotproject ZMT zijn er verschillende verbeteringen opgepakt bij het opvolgende initiatief MET. Ten eerste is er meer focus gekomen op maatwerk. De verschillende projectonderdelen worden nu aangeboden volgens het ‘cafetariamodel’. “Zo kiest een organisatie zelf met welk onderdeel ze willen starten, of ze alle onderdelen willen volgen en in welke volgorde,” aldus Suus van Dijk, projectmanager Innovatie en initiatiefnemer van Medewerker En Technologie. De elementen van MET kunnen zo ook een versterking zijn van al bestaande plannen en ontwikkelingen.

Bovendien is borging een essentieel onderdeel geworden binnen het geheel, in de vorm van masterclasses en werkleertrajecten. Dit onderdeel richt zich op management met centrale thema’s als technologie verweven in beleid, sturen op projecten vanuit het management, van experiment naar implementatie en management van meerdere technologieprojecten- en toepassingen. 

Resultaten voor management en medewerker

Het initiatief Medewerker En Technologie leidt op verschillende lagen van de organisatie tot positieve uitkomsten. Bij MET draait het om praktische handvatten en efficiëntie, zodat er direct aan de slag kan worden gegaan met de geleerde informatie. Binnen het management is er na deelname een heldere visie op het gebied van zorgtechnologie, en zijn er heldere kaders geformuleerd waarbinnen zorgtechnologie aangeschaft en ingezet wordt. Het thema zorgtechnologie is daardoor strategisch verankerd binnen de gehele organisatie. Voor medewerkers ontstaat er vertrouwen bij het gebruik van zorgtechnologie, en wordt er inzicht gecreëerd in hun digitale vaardigheden en ontwikkelgebieden. Zo ontstaat er een technologische infrastructuur die zowel door management als medewerker begrepen wordt. 

Binnen het eerder genoemde Leerarrangement worden bovendien drie medewerkers klaargestoomd voor de rol van Voorloper (ook wel Koploper genoemd) in de organisatie. Deze medewerkers kunnen in de toekomst als ‘deskundige’ collegiale consultatie een instructie verzorgen. Deze Voorlopers lopen voorop in het gebruik van (zorg)technologie en zijn het eerste aanspreekpunt voor zowel het team als het management. Ze gaan op zoek naar relevante (zorg)technologie die past bij de wensen en behoeftes van het team, en coachen en stimuleren de medewerkers in het gebruik van technologie. Tot slot coördineren Voorlopers de implementatie van (zorg)technologie binnen het eigen team, en denken proactief mee over hoe de implementatie verder verbeterd kan worden. 

Er zijn nog plekken vrij om deel te nemen aan het project MET. Deelname is gratis, op de investering in uren na. Je kunt je aanmelden door te mailen naar info@medewerkerentechnologie.nl. Eerst nog meer weten? Neem contact op met Suus van Dijk, projectmanager Innovatie en initiatiefnemer van MET.

Meer weten over het initiatief?

Bekijk de video van de DrieGasthuizenGroep over hun ervaringen met MET of bekijk de video van IrisZorg over waarom zij meedoen met MET.

Meer informatie vindt je ook in onderstaande podcast en video.

Downloads

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Suus van Dijk

Initiatiefnemer van dit project
Suus van Dijk
Projectmanager Innovatie
06-23807408 Stuur een e-mail