Nog niet zo lang geleden maakte het voor ‘studenten met werkervaring’ niet veel uit of je nu veel of weinig werkervaring had. Wanneer je een MBO opleiding ging volgen, was je in vrijwel alle gevallen enkele jaren onderweg. De opleiding en het diploma-denken stonden meer centraal dan de leerwens en leerbehoefte van de student. Een gemiste kans, aldus vele zorg- en welzijnsorganisaties en samenwerkingspartners in de regio, waaronder Utrechtzorg.  Het Gezondheidszorgcollege pakte het signaal op en kwam met een nieuwe visie én aanpak: ‘Opleiden op maat’. 

Kort en bondig kun je zeggen dat het gehele onderwijs- en ontwikkelproces nu om de student heen wordt georganiseerd: van intake tot en met certificering, een heel leven lang!
Het belangrijkste doel van dit initiatief is om zij-instromers een perspectief te bieden in de zorg op basis van hun werkervaring en kwaliteiten. Hierdoor wordt er een bijdrage geleverd aan het thema Leven lang ontwikkelen én het thema Werken naar talent.

ROC Midden Nederland verzorgt samen met partners maatwerk zorgonderwijs waarin de regie vooral bij de deelnemer ligt; met flexibiliteit in zowel inhoud, als in duur en startmoment van de opleiding. Dit doen ze in co-creatie met de regionale leerbedrijven. ROC Midden Nederland leidt deelnemers op tot medewerkers die weten waar ze mee bezig zijn en die professioneel en deskundig handelen.

Aanpak van het samenwerkingsverband

Niet eerder heeft ROC Midden Nederland zo in co-creatie met het werkveld onderwijs ontwikkeld. Ze zijn in september 2019 van start gegaan met het modulaire zorgonderwijs in en in de loop van schooljaar 2019-2020 is verder uitgewerkt in welke vorm dit onderwijs voor opstromers- en zij-instromers zo waardevol mogelijk kon worden gemaakt.  Door van start te gaan met intakes en een kleine groep leerlingen was het mogelijk om al doende bij te stellen en te groeien met het onderwijs op maat 

Na een kennismakingsgesprek met de student maakt de opleiding de vertaalslag naar een passend ontwikkeladvies en -programma. Samen met onderwijs- en zorgprofessionals leren de werkende studenten van en met elkaar in een hybride leeromgeving: peer-to-peer, waardoor werkervaringen tijdens het leren een extra meerwaarde krijgen. Dat doen ze in de klas (offline) en in de digitale leeromgeving (online). Het onderwijsconcept is vormgegeven in zeer nauwe samenwerking met de zorg en welzijn-partners in de regio Utrecht. Hierdoor is het onderwijs voor zowel de werkende studenten als de arbeidsmarkt herkenbaar en betekenisvol. De contextrijke casuïstiek en opdrachten sluiten aan op de ontwikkeling naar zorgprofessional. 

Welk resultaat is behaald?

In juni 2020 is ROC Midden Nederland van start gegaan met de eerste persoonlijke intakes. In september is een kleine groep gestart met de opleiding. Deze groep is de afgelopen maanden uitgegroeid tot twee klassen vol opstromers- en zij-instromers uit het hele land. Op dit moment (januari 2021) is er nog geen uitval in deze groep. Deelnemers volgen een zorgopleiding op niveau 3-of 4; dit kan een volledige crebo opleiding (Centraal Register Beroepsopleidingen) zijn, maar ook een leereenheid of een losse module. Zij doen dit in hun eigen tempo waardoor versnellen of vertragen mogelijk is. En ondanks dat een groot deel van deze lessen online is, is sprake van een echte groep met aandacht voor elkaar, enthousiasme voor het werk, een intrinsieke motivatie en de wens om regie te hebben op het eigen leerproces.

Impact op de werkvloer

Dit onderwijsconcept is samen met het werkveld ontwikkeld, gaat uit van levensechte casuïstiek en wordt in co-creatie met het werkveld verder uitgebreid en actueel gehouden. Door werkervaring te waarderen sluit het aan bij dat wat de deelnemer al kan, weet en beheerst. Alleen dat leren wat nodig is en zelf regie over je eigen leerproces hebben motiveert enorm. Daarnaast wordt de flexibiliteit qua duur en startmoment van de opleiding als drempelverlagend ervaren; onder deze voorwaarden willen deelnemers graag van start. 

Wat kunnen andere organisaties van dit initiatief leren?

Dat juist ook binnen het reguliere MBO maatwerk geboden kan worden voor op- en zij-instromers. Maatwerk en flexibel opleiden is cruciaal in de sterk veranderende arbeidsmarkt.  

Wat wil ROC Midden Nederland met Opleiden op Maat bereiken?

Feedback helpt om dat wat men al doet nog beter te doen. Wellicht is de visie op leren en ontwikkelen van het ROC en specifiek de op maat klas ook voor anderen interessant. 

Meer informatie: https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiden-op-maat
https://gezondheidszorg.rocmn.nl/opleidenopmaat  

Downloads

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Marjolein van Vulpen

Initiatiefnemer van dit project
Marjolein van Vulpen
Accountmanager gezondheidszorgcollege
0653401445 Stuur een e-mail