Voor de COVID-19-pandemie was er al sprake van personeelstekort in de zorg. Tijdens deze crisis is door de besmettingen en overbelasting de werkdruk hoger en het personeelstekort nog groter.  Een probleem dat niet alléén op te lossen is, dacht Zorggroep Amaris. Zij hebben samen met zorgpartijen HilverZorgInovum en Lyvore het COVID Capaciteit Center (CCC) opgericht: een regionale flexpool om ook tijdens deze crisis continu goede zorg te kunnen verlenen aan 20.000 ouderen in de regio Gooi & Vecht, Utrecht en Eemland. Inmiddels zijn ook zorgpartijen AxioncontinuBeweging 3.0 en Vivium aangesloten. 

De flexpool van het COVID Capaciteit Center (CCC)

Om de vraag naar extra zorgmedewerkers op te vangen, is het CCC opgericht. Dit centrum heeft overzicht over een flexpool met circa 120 zorgmedewerkers van alle niveaus en zeven deelnemende organisaties waar een tekort aan medewerkers heerst. In plaats van te concurreren zijn de organisaties juist gaan samenwerken. Via de app InPlanning van softwarebedrijf Intus plannen de organisaties de openstaande diensten in. Vervolgens kunnen zorgmedewerkers zich inschrijven voor een openstaande dienst, of hun beschikbaarheid opgeven waarmee het CCC de diensten inplant. De organisaties kunnen ook om vaste medewerkers vragen. Deze worden enkel ingezet voor COVID-gerelateerde zorg. Waar de andere flexwerkende zorgmedewerkers ook algemene taken vervullen waar een tekort aan personeel voor is, worden deze vaste medewerkers specialistisch ingezet. Hierdoor wordt er een kwaliteitsslag gemaakt. 

Om het proces goed te laten verlopen is er wekelijks overleg tussen het CCC en de planners van de diverse organisaties. De planners geven aan hierdoor ook niet het gevoel te hebben er alleen voor te staan. Ook op strategisch niveau zijn de lijnen kort. Er wordt iedere twee weken vergaderd over de voortgang. 

Win-winsituatie 

Door de grote vraag en door gebruik te maken van elkaars pieken en dalen kan het CCC de flexwerkers veel uren en flexibiliteit bieden. Mede door die flexibiliteit zijn er in samenwerking met detacheringsbureau Maandag veel nieuwe, extra zorgprofessionals geworven.

 Er is ook een nieuwe groep aangesproken op de arbeidsmarkt: werknemers die flexibel willen werken. Zoals zorgmedewerkers die veel uren, maar enkel nachtdiensten willen werken. Er is een win-winsituatie ontstaan: het CCC kan de flexwerkers uren en de zorgorganisaties genoeg helpende handen garanderen. Er zijn in ongeveer drie maanden tijd 3500 COVID-diensten ingezet (circa 27.000 werkuren). Ondanks forse uitbraken is er nauwelijks een tekort aan zorgmedewerkers ervaren op de 55 verschillende COVID- en cohortafdelingen bij de organisaties. 

Voor de COVID-gerelateerde zorg zijn financiële afspraken gemaakt. Om het mogelijk te maken zonder kosten de zorgmedewerkers met elkaar te delen, worden er onderling geen administratieve lasten opgelegd.  

De voordelen na de COVID-19-pandemie 

Het oprichten van het CCC is een resultaat van razendsnelle arbeidsinnovatie. In samenwerking met meerdere ouderenorganisaties is dit initiatief binnen 48 uur geaccordeerd en binnen twee weken uitgewerkt en geïmplementeerd. Er zijn werkende processen ingericht, facturatie-afspraken gemaakt, er is een planningssysteem opgesteld en de overeenkomsten zijn op basis van vertrouwen maar één A4 lang. Om de uitwisselbaarheid tussen de organisaties te vergroten zijn er werkafspraken gemaakt over gelijksoortige diensten en is er een verdeelsleutel gemaakt om de zorgmedewerkers eerlijk te verdelen tijdens schaarste. Deze samenwerking resulteert in hechtere banden in de regio en zo kan er samen gezocht worden naar oplossingen. 

Doordat de krachten gebundeld zijn, kan het CCC de zorgmedewerkers grotere contracten met meer uren aanbieden. Ongeacht de dienstvoorkeur. De schaarse medewerkers kunnen gedeeld worden, waardoor er minder uitstroom is per individuele zorgorganisatie. En is er even minder werk? Dan kan de medewerker tijdelijk aan de slag bij een andere aangesloten zorginstelling. Het CCC kan hierdoor constante bezetting garanderen. Hierdoor neemt de werkdruk af, wat bijdraagt aan een gezondere werksfeer. 

Er ligt een voorstel bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het doorstarten van het COVID Capaciteit Center na de COVID-19-pandemie. De flexpool is dan bedoeld om ingezet te worden om gemeenschappelijke schaarse functies te vervullen. Met name specialistische functies en in de nachtzorg. De mogelijkheid om personeel aan te trekken uit verschillende doelgroepen en deze in te zetten wordt onderzocht. De Koploper deelt graag de ervaringen op dit gebied. Daarvoor kan je contact opnemen met de contactpersoon.

Bekijk hieronder de Actieleer TV uitzending met initiatiefnemer Richtje Ubels:

Luister hieronder de podcast:

Het verhaal van de initiatiefnemer
Richtje Ubels is het gezicht achter COVID Capaciteit Center. Lees haar verhaal over hoe het initiatief tot stand kwam, wat belangrijke momenten in het traject waren en waar de betrokken organisaties het voor doen.
Ga naar verhaal

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Richtje Ubels

Initiatiefnemer van dit project
Richtje Ubels
Manager Capaciteit & Flex Amaris / Manager CCC
0615613215 Stuur een e-mail