Ymke van der Sloot
Trainer / coach

Branches

Alle branches

Visie op actieleren:

Actieleren is voor mij samen optrekken, niet overnemen! Door de inzet van interactieve en creatieve werkvormen kunnen we dezelfde taal met elkaar spreken, waarbij we de klant altijd centraal laten staan. Tevens kan ik door geruime ervaring in het sociaaldomein en het begeleiden van processen u en uw collega’s trainen hoe je zelf deze manier van denken maar vooral doen in kan zetten.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)