Wilma Remeijsen
Consultant Duurzame Inzetbaarheid

Branches

Eerstelijnszorg Geestelijke gezondheidszorg Ouderenzorg Thuiszorg

Visie op actieleren:

Actieleren is een effectieve leermethode omdat deelnemers werken vanuit hun eigen leerbehoefte en vanuit praktijk vraagstukken. In het leerproces wordt nieuwsgierigheid, onderzoek en reflectie bevorderd. Op deze manier wordt een praktijk vraagstuk omgevormd tot een leersituatie. Het is een gezamenlijk leerproces dat de ogen opent voor andere werkelijkheden en mogelijkheden om tot nieuwe ervaringen te komen en het zal het leerklimaat versterken.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)