Tim Hirschler
Procesbegeleider & Facilitator Nieuw Organiseren

Branches

Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg GGD Jeugdzorg Onderwijs Ouderenzorg Sociaal werk

Visie op actieleren:

Actieleren betekent voor mij het denken & doen bij elkaar brengen. In co-creatie met betrokkenen aan de slag met een urgente werkgerelateerde vraag. Dat vraagt openheid en nieuwsgierigheid, maar ook lef en gedrevenheid. Samen ontdekken en ontwikkelen van basale principes van waaruit een ‘lokale oplossing’ ontwikkeld kan worden. Daarvoor is open ruimte, veiligheid en eigenaarschap van betrokkenen cruciaal.

Kan ondersteunen bij:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)