Sanne van der Hagen
Innovatie-adviseur, projectleider, interventiespecialist

Branches

Gehandicaptenzorg GGD Jeugdzorg Ouderenzorg

Visie op actieleren:

Betrek actief en continu eindgebruikers voor een duurzaam leerresultaat en innovatie op de werkvloer. Zorg daarnaast dat iedereen elkaar verstaat.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)