Roos Sohier
Co-founder

Branches

Alle branches

Visie op actieleren:

Ik geloof in de kracht van het samen ontdekken wat wel en niet werkt door het uit te proberen in het echte leven: oplossingsgericht vanuit waarderend onderzoeken. Met vallen en opstaan. Belangrijk bij het leren is even helemaal loskomen van je eigen opvattingen en oordelen, luisteren naar en ervaren van andere perspectieven, het leggen van nieuwe verbindingen en dan laten ontstaan wat er kan ontstaan. Niet alleen vanuit het rationele, leren gebeurt ook vanuit het hart en de wil/motivatie.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)