Petra van Leeuwen
Stafmedewerker en trainer

Branches

Eerstelijnszorg Geestelijke gezondheidszorg Sociaal werk Thuiszorg

Visie op actieleren:

Al doende leert men! Focus daarbij op wat er al goed gaat en benut dat nog beter.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)