Mirella Markus
Facilitator

Branches

Alle branches

Visie op actieleren:

Veranderen en vernieuwen doe je niet alleen. Het is een top down en bottom up proces van ‘samen groeien in vernieuwingskracht’. Daarvoor is continue reflectie op gedrag, proces, en resultaten noodzakelijk. Bijvoorbeeld aan de hand van coaching, intervisie of actie-onderzoek.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)