Mark Lentink
Adviseur/trainer/projectleider

Branches

Alle branches

Visie op actieleren:

Ik ben een groot voorstander van actieleren in Zorg & Welzijn. De afgelopen jaren heb ik de kracht gemerkt van het samen optrekken tussen onderwijs en arbeidsmarkt om in te spelen op een veranderende samenleving en arbeidsmarkt en de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt kleiner te maken. Het aandragen, bedenken of delen van oplossingen zorgt er voor dat niet iedere organisatie opnieuw het wiel moet uitvinden maar vooral kan kijken of dit relevant is voor zijn eigen organisatie en hoe die mogelijke oplossing daarin te gebruiken en te borgen is, met betrokkenheid van alle lagen in de organisatie, zowel onderwijs als werkveld.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)