Marion Hoeffgen
Facilitator

Branches

Alle branches

Visie op Acieleren:

Actieleren leidt tot kennisontwikkeling vanuit echte praktijken. Het verbinden van visie (waartoe), werkwijzen (hoe pak je iets aan, met welke instrumenten) en concrete acties in de praktijk om op te reflecteren, biedt een krachtige leeromgeving met mogelijkheden tot innovatie. Als je onderzoekt en toepast wat werkt, is ‘implementatie’ niet meer nodig.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)