Marielle Hornstra
Co-founder Factor W

Branches

Eerstelijnszorg GGD Jeugdzorg Sociaal werk

Visie op actieleren

Leren vraagt ruimte om te klooien en te pielen, samen ontdekken wat er al is en welke kant je op wil. Nieuw gedrag uitproberen. Dat gaat het beste in een veilige omgeving, met een beetje hulp om van denken naar doen te komen. Reflecteren, vertrouwen en waarderen zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. In zorg en welzijn maken mensen te weinig ruimte om samen te leren. Het zou hun werk zoveel leuker en beter maken! Broodnodig, gezien alle uitdagingen waar de sector voor staat.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)