Marieke Kivits
Interim (verander) manager

Branches

Alle branches

Visie op actieleren:

Ik geloof er in dat de mensen waar het om gaat de beste ideeën hebben om knelpunten op te lossen in de zorg. Daarnaast is het van belang de kring te vergroten met andere stakeholders om de kwaliteit van de oplossing ook te toesten aan het het belang van de “klanten”.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)