Josefien Jeninga
Projectleider/ projectmedewerker

Branches

Alle branches

Visie op actieleren:

Goed weten we wat anders moet, beter wat fout gaat, maar concrete oplossingen (interventies) kunnen we niet benoemen. Actieleren dwingt tot deze praktijkgerichte, concrete oplossingen.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)