Jeannette van Huet
Trainer, teamcoach, coach, procesbegeleider, intervisie, Action learning

Branches

Jeugdzorg Kraamzorg Sociaal werk Thuiszorg Ziekenhuizen

Visie op actieleren:

Ik onderstreep de 70-20-10 (Jennings) en werk volgens het gedachtegoed van Reg Revans. Leren vanuit intrinsieke motivatie waarbij inzichten en handvatten direct toegepast kunnen worden stimuleert en zorgt voor synergie tussen leren van de deelnemer(s) en organisatie.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)