Gorry Cleven
Supervisor, coach, organisatiebegeleider

Branches

Eerstelijnszorg Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg Jeugdzorg Onderwijs Ouderenzorg Overig Sociaal werk Thuiszorg Ziekenhuizen

Visie op actieleren:

Autonomie en vrijheid om de persoonlijke en de professionele identiteit te ontwikkelen.
Zelfsturing en eigenaarschap binnen de context van het samenleven en de verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen. Jezelf manifesteren in een blended werkomgeving ten gunste van de client.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)