Gertruud Brouwer
Adviseur, trainer en facilitator van leer- en ontwikkeltrajecten

Branches

Overig

Visie op actieleren:

Actieleren: een krachtige aanpak voor het oplossen van complexe problemen, doordat je alles en iedereen samenbrengt en aanzet tot actie!

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten