Gertruud Brouwer
Adviseur, trainer en facilitator van leer- en ontwikkeltrajecten

Branches

Overig

Visie op actieleren:

Actieleren is een krachtige ontwikkelaanpak voor het oplossen van complexe problemen, doordat je alles en iedereen samenbrengt en aanzet tot actie!

Die kracht zit voor mij in het bundelen van alle aanwezige praktijkervaring, kennis en talenten. In het samen betekenis geven en werken aan het vraagstuk in een brede context. Ieders bijdrage en perspectief is daarbij belangrijk.

Ik heb zelf gemerkt dat het goed faciliteren van actieleren betrokkenheid en energie geeft om met elkaar kansrijke ideeën te ontdekken. Het levert nieuwe inzichten op, meer begrip van het systeem en de context, uitdagende experimenten en gedragen, duurzame oplossingen.I

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten