Edwin de Graaf
Facilitator/ procesbegeleider

Branches

Geestelijke gezondheidszorg Jeugdzorg Overig

Visie op actieleren:

Door het laten ervaren van het mede-eigenaarschap van zowel het probleem als de verkozen oplossing wil ik de deelnemers verantwoordelijkheid en motivatie laten ervaren voor een gedragsverandering die ten dienste staat van de gestelde doelen.
Door het stellen van de juiste vragen en interventies creëer ik een open dialoog waarin er ruimte is voor een gedragen keuze en/of richting.

In 2018 heb ik meegeschreven aan het boek “Verandering begeleiden – een agogische basis voor sociaal werkers”, zie deze link

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)