Daphne Wiersma
Begeleidingskundige

Branches

Eerstelijnszorg Geestelijke gezondheidszorg Jeugdzorg Ouderenzorg Sociaal werk Thuiszorg

Visie op actieleren:

Er werken dappere harten in de zorg die hun invloed nemen in hun eigen omgeving. Een professional met een dapper hart heeft 3 kenmerken: neemt verantwoordelijkheid voor wat niet klopt, heeft de moed om tegen de gewoonte in te gaan en is transparant over zijn afwegingen.  Zo creëert hij samen met anderen beweging. En omdat er tegenkrachten zijn, is er support en bemoediging nodig van deze professionals die zich inzetten voor verbetering en ontwikkeling naar menselijker zorg.

 

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling