Charles de Monchy
Ontwikkelaar

Branches

Alle branches

Visie op actieleren:

Afspraken die professionals onder elkaar – dus tussen organisaties – maken zijn de sleutel van succesvol samenwerken. Het is een rijke inspiratiebron, maar het ligt zó voor de hand dat we er vaak overheen kijken.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)