Alice Bakker
Projectmanager Hybride leeromgevingen

Branches

Onderwijs Ouderenzorg Thuiszorg

Visie op actieleren:

Mijn persoonlijke visie op actieleren in Zorg en Welzijn is dat optimaal onderwijs ontstaat zodra werkveld en school in co-creatie curricula ontwikkelen. Gelijkwaardig samenwerken in het begeleiden van leerprocessen en studenten. En dat aandacht is voor alle aspecten van opleiden, voor leerklimaat, voor beigeleidersvaardigheden, leercapaciteiten van studenten en kennismateriaal.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)