Het tekort op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat zorgorganisaties veel tijd kwijt zijn met werven. Zorgorganisatie Koraal zet liever in op het thema contractuitbreiding. In samenwerking met stichting Het Potentieel Pakken zijn zij gestart met een project binnen locatie St. Anna in de regio Noord- en Midden-Limburg. Door medewerkers meer uren te laten werken, beperken ze de uitstroom en is er minder vraag naar nieuw personeel. De grotere contracten en prettige roosters trekken bovendien makkelijker nieuwe medewerkers aan.

Begeleiding door een intensief traject van HPP

Koraal heeft een intensief traject van stichting Het Potentieel Pakken (HPP) doorlopen. 6 maanden lang en op maat gemaakt. Tijdens dit traject ontvingen zij ondersteuning en hulpmiddelen vanuit HPP om met het thema contractuitbreiding aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld brochures, presentaties en posters. Download de brochure voor meer informatie.

“Het doel was om de zorgmedewerkers te stimuleren een bewuste keuze te maken over hun contractgrootte. Daarnaast ook om obstakels weg te nemen voor de medewerkers die graag een groter contract willen.”
initiatiefneemster Jacquelien Houwers

In drie fases naar contractuitbreiding

Twee medewerkers van stichting HPP en een teamleider, HR business partner en managementassistente van Koraal vormden het team voor dit traject. Zij hebben op verschillende momenten (digitaal, vanwege corona) overlegd met andere betrokkenen binnen Koraal. Denk hierbij aan teamleiders, roosteraars, aandachtsfunctionarissen en trainers voor dialoogsessies.

Houwers: “We hebben met het team de drie fases van het traject doorlopen. Om alle medewerkers mee te nemen in het thema contractuitbreiding heeft er tegelijkertijd een communicatiecampagne gelopen.”

Fase 1: Begrijpen

Uit interviews, enquêtes en data-gegevens bleek potentieel te zitten in het vergroten van de contracten. 43% van de medewerkers had een contract van 25 uur of minder. Genoeg medewerkers wilden méér uren werken. Ook was er bereidheid om uren buiten het eigen team te werken.

Fase 2: Doen

Via dialoogsessies zijn medewerkers, senior begeleiders, roosteraars, HR-adviseurs en teamleiders met elkaar in gesprek gegaan over het thema contractuitbreiding.

De teamleiders hebben bijvoorbeeld goede gesprekken gevoerd met hun medewerkers om invulling te geven aan vragen zoals: ‘Kan ik op vaste dagen werken?’, ‘Kan ik bepaalde periodes meer werken?’ en ‘Binnen welke teams kan ik werken?’.

Tijdens roostersessies is extra aandacht besteed aan het maken van prettige roosters wanneer medewerkers meer uren gaan werken.

Fase 3: Borgen

In de laatste fase is teruggeblikt op het traject, zijn er leerervaringen gedeeld en plannen gemaakt voor borging en opschaling van het project. Het project wordt sinds 1 juli 2022 opgeschaald in andere regio’s van Koraal.

10 fte aan contractuitbreiding 

Meer werken is hard werken. Meer uren werken vraagt veel van medewerkers, leidinggevenden en roosteraars bij Koraal. Mede door de zorgvraag van de cliënten: mensen met ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. Er moest anders gekeken worden naar situaties. Dat vroeg om een cultuurverandering. De duidelijke koers en het support van het management waren belangrijk in het succes van dit project.

Met als resultaat:

  • Binnen St. Anna is sinds de start van het project (1 april 2021) ongeveer 10 fte aan contractuitbreidingen gerealiseerd;
  • Er wordt veel gebruik gemaakt van de Werkurenberekenaar van stichting HPP. Hiermee kunnen medewerkers uitrekenen wat meer uren werken netto voor hen oplevert;
  • Op een aantal afdelingen zijn de roosters aangepast naar langere diensten, waardoor er minder mensen in een team nodig zijn en medewerkers meer vrije dagen hebben;
  • Cliënten ervaren het als positief dat er meer stabiliteit in de teams ontstaat en dat ze meer ‘vaste gezichten’ zien;
  • Het project wordt uitgerold in andere regio’s van Koraal.

Zelf aan de slag!

“Aan de slag gaan met het thema contractuitbreiding vraagt om een cultuurverandering en het vergt een lange adem,” volgens Houwers. “Als je blijft denken in mogelijkheden worden de effecten vanzelf zichtbaar.”

Een belangrijke voorwaarde bij het uitbreiden van contracten is het maken van prettige roosters. Besteed daar voldoende aandacht aan:

  • Zorg dat de roosteraars de juiste handvatten krijgen (wensen van cliënten, wensen van medewerkers, kwaliteitseisen en budgetten);
  • Borg dat roosteraars op teamniveau aan de slag kunnen gaan met verbeteringen in het rooster;
  • Stimuleer praktische samenwerking tussen teams.

Zorg aan Zet interviewde Jacquelien Houwers en Wim Swaak, bekijk hieronder de video:

Meer weten over dit Koploperintitiatief? Neem contact op met Jacqueline Houwers.

Initiatiefnemer van dit project
Jacqueline Houwers
HR Business Partner
0653455586 Stuur een e-mail