Zij-instromers, herintreders, opstromers (studenten die van MBO naar HBO overstappen)… Vaak zeer begaafde werknemers met ruim voldoende kennis in hun rugzak, maar het moeten doorlopen van een regulier onderwijsprogramma voor ze aan de slag kunnen binnen zorg en welzijn blijkt een (te) lange en weinig flexibele optie. Avans+ en ROC Rivor vonden het daarom tijd voor verandering en sloegen de handen ineen om de muren tussen het aanbod van MBO- en HBO-opleidingen weg te halen en de inhoud van álle onderwijsniveaus te benutten. Met een nieuwe, toekomstgerichte manier van opleiden wordt getracht het arbeidstekort aanzienlijk te verminderen.  

Deelnemers kunnen binnen deze eigentijdse opleidingstrajecten en leervormen onderwijs volgen op hun eigen niveau, aangepast aan hun eigen leerstijl en op het moment waarop het hen uitkomt. Verder wordt er in een sociale omgeving met fysieke bijeenkomsten lesgegeven, maar is er ook ruimte voor online contacturen. Maar hoe ziet dit gebalanceerde traject er dan concreet uit? 

Hoe ziet het traject er uit? 

Allereerst werft en selecteert de zorgorganisatie kandidaten voor dit leertraject. Afhankelijk van de wensen van de organisatie vindt er een eerste kandidatenscreening plaats en wordt er gekeken waar geschikte werkplekken vrij zijn. Avans+ en ROC Rivor houden een voorlichting voor geselecteerde kandidaten – zowel zij-instromers als andere geïnteresseerden.  

Dan volgt er een toelatingsprocedure met intakegesprekken, online tests (bij het niet beschikken over een geschikte vooropleiding) en toelatingsgesprekken met een assessor waarin competenties worden getoetst aan de hand van een situatie uit de beroepspraktijk. Als een kandidaat niet wordt toegelaten, kan worden besloten welke stappen eerst moeten worden genomen om alsnog toegelaten te worden – de visie op geschiktheid en toelating is open en oplossingsgericht. 

Hoe onderscheidt dit traject zich verder van andere trajecten? 

Voorafgaand aan de start van het traject wordt er een zogenaamde cockpitgroep opgericht, die toezicht houdt op de stand van zaken voor, tijdens en na het traject. Er wordt gelet op hoe het programma vooraf wordt samengesteld, hoe de inhoud aansluit op de praktijk, hoe de deelnemers het doen en hoe er samengewerkt wordt. De cockpitgroep stuurt bij waar nodig en zorgt ervoor dat het einddoel bereikt wordt: goede en professionele zorgmedewerkers opleiden en afleveren met het gewenst niveau en diploma

Door de ervaring in huis bij Avans+ en Rivor wordt het belangrijkste effect gewaarborgd: de betrokkenheid tussen partners en deelnemers (en vice versa) vergroten, waardoor men makkelijk van elkaar kan leren en tijdig leert te verbeteren, en bovenal het maximale opleidingsrendement wordt behaald. Een verbinding tussen praktijk en opleiding én tussen HBO en MBO komt in de praktijk niet zo vaak voor. 

Wat levert het (thematisch) op? 

De continuïteit en zorgvuldige inrichting van het traject (ook vooraf en erna assistentie, ook online assistentie naast fysieke les) zorgt ervoor dat (toekomstige) medewerkers op ieder moment kunnen starten met hun eigen leerroute. Door de gemengde vormen van onderwijs ontstaat er een lesprogramma op maat dat toegankelijk is op eigen leertempo. Uniek is de combinatie van een continue, gepersonaliseerde manier van opleiden met intensieve begeleiding én het gebruik van het social learning platform. Dit leidt tot optimale leerervaringen en leerrendement, waarbij de deelnemer gemotiveerd blijft en er weinig tot geen uitval optreedt. 

Door de korte en flexibele vorm van het Bereik meer in de Zorg-programma kunnen zij-instromers in zeer korte tijd effectief worden ingezet in de praktijk. Studenten met goede begeleiding kunnen hun productiviteit al snel inzetten en laten zien op de werkvloer. Daarnaast kunnen ze ook digitaal sneller werken. Samen met zowel begeleiders als studenten wordt er gekeken naar de opbouw van modules en zorgt men voor kwaliteit en borging daarvan.  

De opleiding biedt ook een traject waarbij een student Praktijkverbinder kan worden. Deze specialistische rol kan worden ingezet om andere studenten optimaal te begeleiden. Deze opleiding en functie biedt diversiteit onder de studenten en kan andere medewerkers ontlasten doordat deze nieuwe, duurzaam inzetbare medewerker allerlei taken kan overnemen en ook persoonlijk betrokken is. 

Wat zijn de (concrete) resultaten? 

Uitval van studenten is beduidend lager dan bij studenten op reguliere soortgelijke opleidingen. Definitief onderzoek vindt plaats als de eerste opleidingen geheel zijn afgerond. Momenteel worden er 120 studenten opgeleid onder Bereik meer in de zorg, werkzaam bij onder andere Stichting JP van de Bent (gehandicaptenzorg), Sante Partners (VVT), Meander Groep (VVT) en ASVZ (gehandicaptenzorg). 

Vacatures op de arbeidsmarkt kunnen sneller worden ingevuld door de komst van deze (op ieder gewenst moment te starten) opleiding. Studenten worden zo eerder inzetbaar in de praktijk en de werkdruk kan zo worden verlaagd binnen een team of een organisatie. De opleidingskwaliteit is van hoger niveau door de sterke verbinding tussen opleiding en praktijk en door het inspelen op de behoeftes van beide partijen. 

Als nieuwe toevoeging aan het Koplopernetwerk hoopt Bereik meer in de zorg haar kennis en ervaringen van de afgelopen twee jaar te kunnen delen met geïnteresseerden. Ook is nieuwe input altijd welkom om dit project naar een hoger niveau te tillen. 

Bekijk ook de uitzending van Actieleer TV 1 op 1 met projectleider Marieke Ebben:

Meer video’s vind je op ons YouTube-kanaal.

Downloads

Meer weten over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Miriam Roozeman

Initiatiefnemer van dit project
Miriam Roozeman
Coördinator Zorg en Welzijn Rivor Volwassenenonderwijs
06-18582226 Stuur een e-mail