Actieleer TV

1 op 1 met Ciska Pouw: Talent Academy Westfriesland

Thema's

Beperken uitstroom Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs

Groeiende personeelstekorten? Inspelen op de plotse urgentie van beeldbellen, zorg op afstand en het gebruik van AI? Snel reageren op plots veranderende vraag en aanbod in Coronatijd? Regionale ontgroening en vergrijzing? In regio West-Friesland weten ze er wel raad mee. Zorgaanbieders Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep (WLG), Hogeschool Inholland, de West-Friese Bedrijvengroep en verschillende gemeenten in de regio sloegen de handen ineen om de Talent Academy Westfriesland op te richten als integrale oplossing voor verschillende obstakels. Oktober 2020 startten de eerste negentien cursisten met de post-HBO opleiding Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie (IZWT), een uniek initiatief dat een brug slaat tussen zorg, bouw, ICT en techniek en een nieuwe stap naar hoger onderwijs in West-Friesland zet.  

“We beseften dat (jong) talent ook een belangrijke sleutel is in het samenwerken aan de regionale uitdagingen”, aldus Ciska Pouw, aanjager van Talent Academy Westfriesland in een Zoom-sessie met Marijke Roskam over dit Koploper-initiatief. “Nu kunnen we ook de tendens waarin jongeren wegtrekken naar de grotere steden terugdringen”.

De opleiding IZWT is een post-hbo-leergang op maat met open inschrijving. Studenten volgen één lesdag per twee weken, aangevuld met een 24/7 beschikbare digitale leeromgeving. Zo speelt dit initiatief niet alleen in op de behoeftes in de regio, maar ook in de rap veranderende vraag en aanbod binnen de sector en in tijden van pandemie. Daarnaast ligt de focus bij de wil om te veranderen, bij te leren en wordt digitale en technologische innovatie nauw betrokken bij het werk.

Het initiatief Talent Academy Westfriesland heeft ook een sterke impuls gegeven aan de duurzame samenwerking tussen WilgaardenLeekerweideGroep en Omring. Inmiddels zijn op diverse andere terreinen samenwerkingen ontstaan. Ook is er inmiddels volop animo voor een tweede start van de post-hbo leergang.

Voor zover Talent Academy Westfriesland samengevat. Bekijk de Actieleer TV uitzending voor het hele verhaal van Ciska Pouw:

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer