Koploper
10-2020

WEP Trein

Thema's

Werken naar talent

Branches

Alle branches

Geschikt zijn voor een mooie baan in zorg & welzijn, maar in realiteit een uitkering ontvangen: een schrijnende situatie die zich de afgelopen jaren vaak voordoet. De sector kent grote tekorten aan geschoold personeel, maar veel geïnteresseerden komen steeds maar niet aan die baan. Daarom is de Werkervaringsplek – ook wel afgekort tot WEP – in het leven geroepen. Werkgevers in de zorg geven samen met Werkgeversservicepunt Regio Zwolle inzicht in de mogelijkheden voor potentiële werknemers. Dat doen ze onder de naam WEP Trein. 

Dit initiatief wordt gestart met kandidaten die zich in een uitkeringssituatie bevinden, graag in de sector willen werken, maar een bepaalde afstand tot dat werk hebben. Om inzicht te krijgen in de vraag, het aanbod en de behoeften, komen de deelnemende partijen binnen dit initiatief – Philadelphia, Humanitas DMH, RIBWTactus, Leger des Heils en Limor – een keer in de zes weken bij elkaar. Hierbij wordt geprobeerd een passende werkervaringsplek bij een kandidaat te vinden. 

Wat levert het op?

Tijdens een WEP krijgt de kandidaat een interne training, en wordt er boventallige begeleiding geboden (meer dan in het geval van een stage of traineeship). Tijdens de werkervaring (gemiddeld 3 à 6 maanden) blijft de uitkering behouden. Na het voltooien van de WEP-fase, krijgt de kandidaat een getuigschrift. 

De selectie van kandidaten verloopt op onconventionele wijze: het verleden of een CV wordt er niet bijgehaald. Er wordt in plaats daarvan blanco een gesprek aangegaan, met intrinsieke motivatie als doorslaggevende factor. Bovendien is er sprake van een groot vertrouwen tussen de deelnemende samenwerkingspartners in de regio. Zo kunnen nieuwe medewerkers worden uitgewisseld, geënthousiasmeerd en worden behouden voor de sector. Kennistoename en vermindering van vooroordelen over bevolkingsgroepen met een uitkering door de werking van dit initiatief.  

Wat zijn de resultaten?

Begin 2019 is de pilot WEP Trein gestart. In dit kalenderjaar zijn er 40 kandidaten besproken, en zijn 14 kandidaten in de trein gestapt bij 8 verschillende werkgevers. Daarvan hebben 5 kandidaten het traject succesvol doorlopen, en stroomden 4 van deze 5 door naar een betaalde baan. Zes kandidaten zaten eind 2020 nog in het traject, drie kandidaten zijn helaas uitgevallen.  

Wat kunnen anderen leren van dit initiatief?

De enorm waardevolle toevoeging van een (regionale) samenwerking in de sector, wat die meerwaarde inhoudt en hoe je met een langdurig netwerk sterker kan staan in je aanpak, in de vorm van een langdurig netwerk. Ook laat dit initiatief zien hoe mensen die als niet direct inzetbaar in de arbeidsmarkt worden gezien, kunnen breken met de vooroordelen die er over hen bestaan. Sterker nog, WEP Trein toont hoe deze kandidaten juist een waardevolle toevoeging zijn aan een bedrijf, zowel als meedraaiende en als medewerker. 

Meer informatie

Voor aanvullende links en info, klik op de button.
WSP Regio Zwolle

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
Philadelphia Humanitas DMH Tactus Leger des Heils RIBW

Onderwijsaanbieder

Overheid

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer