Koploper

Tech@doptie

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs

Hoe kun je als zorg- en welzijnsprofessional of student zo goed mogelijk functioneren in een voortdurend veranderende zorgomgeving vol technologische ontwikkelingen? Het Koploperinitiatief Tech@doptie spant zich daarvoor in.

Tech@doptie is een samenwerkingsverband tussen zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs en overheid uit de regio Arnhem-Nijmegen. Het initiatief heeft als doel om toekomstige en huidige zorgverleners voor te bereiden en op te leiden om te kunnen werken met allerlei technologische toepassingen in hun werk. De samenwerkende partijen onderzoeken welke vaardigheden en competenties zorg- en welzijnsmedewerkers nodig hebben om met technologische toepassingen te kunnen werken, om die kennis vervolgens in te zetten in organisaties en opleidingen. Zo is het Tech@doptiespel ontwikkeld om  op een methodische manier de behoefte en vragen van medewerkers  op de werkvloer in kaart te brengen. Door dit competentiespel bij alle zorg- en welzijnsinstellingen binnen de samenwerking Tech@doptie te spelen, wordt duidelijk welke ontwikkelbehoeften en vragen er zijn op teamniveau, instellingsniveau en regionaal niveau.

Wat levert het op?

Met de informatie die het Tech@doptiespel oplevert, zijn bedrijfsopleidingen en leeractiviteiten vorm te geven die de zorgverleners helpen om beter om te gaan met technologische veranderingen in hun werk. De geleerde lessen van het Tech@doptiespel zijn ook toepasbaar in de reguliere mbo- en hbo-zorg- en welzijnsopleidingen in de regio. Voorbeelden van leeractiviteiten die ontstaan zijn binnen organisaties: inspiratiesessies, hackathons en een pop-up lab over technologie in  zorg en welzijn. Verschillende deelnemende zorginstellingen hebben sinds de start van Tech@doptie een innovatiemanager aangenomen, of zijn een samenwerking met universiteiten gestart. Binnen teams is enthousiasme ontstaan over technologische mogelijkheden en de eerste lichting studenten heeft intussen les gehad in omgaan met technologische veranderingen.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Beroepsmatig met nieuwe technologie werken vraagt andere, nieuwe vaardigheden van zorg- en welzijnsprofessionals. De mogelijkheden van innovatieve technologie verdienen daarom meer aandacht, zowel in opleidingen als bijscholing, zodat studenten en huidige professionals beter voorbereid zijn op de praktijk. Het werkveld is in dit initiatief samen met onderwijs aan het leren en experimenteren. Kennis is op deze manier snel onderling te delen en om te zetten naar concrete leeractiviteiten. Zo komt kennis die de ene instelling opdoet, snel terecht bij de andere.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Tech@doptie ontwikkelt, ondersteunt en stimuleert activiteiten rondom het gebruik van technologie in zorg en welzijn. Zorgverleners en toekomstige zorgverleners moeten klaar zijn voor een toekomst waarin technologie in zorg en welzijn vanzelfsprekend is, en daar draagt dit Koploperinitiatief aan bij. Tech@doptie levert een bijdrage aan thema’s als ‘Een leven lang leren’ en ‘Arbeidsinnovatie’.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
COVID-19
Online masterclasses E-health

Ehealth specialists is in maart van start gegaan met het organiseren van webinars over online behandelen. Deze webinars zijn inmiddels door duizenden zorgprofessionals bijgewoond en zijn zeer positief ontvangen. Het hee...

Lees meer
COVID-19
Extra steun voor kwetsbare ouderen met dementie

Kwetsbare ouderen met dementie uit ‘s-Hertogenbosch kunnen terugvallen op het team Sociale Benadering Dementie van Van Neynsel. In verband met de coronacrisis wordt dat team uitgebreid en wordt aanvullende dienstverlen...

Lees meer
COVID-19
Coronahulp ouderen: tips om thuis voor te blijven

Alleszelf.nl geeft de mogelijke coronahulp weer voor ouderen en hun mantelzorgers, naasten en hulpverleners. Zo hopen we gevoelens van eenzaamheid te bestrijden en wensen wij dat u deze uitzonderlijke periode zo veilig e...

Lees meer