Koploper

Tech@doptie

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs

Hoe kun je als zorg- en welzijnsprofessional of student zo goed mogelijk functioneren in een voortdurend veranderende zorgomgeving vol technologische ontwikkelingen? Het Koploperinitiatief Tech@doptie spant zich daarvoor in.

Tech@doptie is een samenwerkingsverband tussen zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs en overheid uit de regio Arnhem-Nijmegen. Het initiatief heeft als doel om toekomstige en huidige zorgverleners voor te bereiden en op te leiden om te kunnen werken met allerlei technologische toepassingen in hun werk. De samenwerkende partijen onderzoeken welke vaardigheden en competenties zorg- en welzijnsmedewerkers nodig hebben om met technologische toepassingen te kunnen werken, om die kennis vervolgens in te zetten in organisaties en opleidingen. Zo is het Tech@doptiespel ontwikkeld om  op een methodische manier de behoefte en vragen van medewerkers  op de werkvloer in kaart te brengen. Door dit competentiespel bij alle zorg- en welzijnsinstellingen binnen de samenwerking Tech@doptie te spelen, wordt duidelijk welke ontwikkelbehoeften en vragen er zijn op teamniveau, instellingsniveau en regionaal niveau.

Wat levert het op?

Met de informatie die het Tech@doptiespel oplevert, zijn bedrijfsopleidingen en leeractiviteiten vorm te geven die de zorgverleners helpen om beter om te gaan met technologische veranderingen in hun werk. De geleerde lessen van het Tech@doptiespel zijn ook toepasbaar in de reguliere mbo- en hbo-zorg- en welzijnsopleidingen in de regio. Voorbeelden van leeractiviteiten die ontstaan zijn binnen organisaties: inspiratiesessies, hackathons en een pop-up lab over technologie in  zorg en welzijn. Verschillende deelnemende zorginstellingen hebben sinds de start van Tech@doptie een innovatiemanager aangenomen, of zijn een samenwerking met universiteiten gestart. Binnen teams is enthousiasme ontstaan over technologische mogelijkheden en de eerste lichting studenten heeft intussen les gehad in omgaan met technologische veranderingen.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Beroepsmatig met nieuwe technologie werken vraagt andere, nieuwe vaardigheden van zorg- en welzijnsprofessionals. De mogelijkheden van innovatieve technologie verdienen daarom meer aandacht, zowel in opleidingen als bijscholing, zodat studenten en huidige professionals beter voorbereid zijn op de praktijk. Het werkveld is in dit initiatief samen met onderwijs aan het leren en experimenteren. Kennis is op deze manier snel onderling te delen en om te zetten naar concrete leeractiviteiten. Zo komt kennis die de ene instelling opdoet, snel terecht bij de andere.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Tech@doptie ontwikkelt, ondersteunt en stimuleert activiteiten rondom het gebruik van technologie in zorg en welzijn. Zorgverleners en toekomstige zorgverleners moeten klaar zijn voor een toekomst waarin technologie in zorg en welzijn vanzelfsprekend is, en daar draagt dit Koploperinitiatief aan bij. Tech@doptie levert een bijdrage aan thema’s als ‘Een leven lang leren’ en ‘Arbeidsinnovatie’.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Falend Vooruit Café op de Actie Leer Netwerk Dag 2019

Mislukte wervingscampagnes, een app die tot werkdrukverlaging moet leiden maar die medewerkers helemaal niet blijken te snappen: het zijn voorbeelden van Falend Vooruit die bij het Actie Leer Netwerk een podium krijgen k...

Lees meer
Nieuws
Regioteam: Actie Leer Netwerk Dag is dé kans om verder te komen met je plan of proje...

Het Regioteam Werken in de Zorg: een nieuw team van VWS dat op een bijzondere manier een bijdrage gaat leveren aan anders werken en behoud van personeel voor zorg en welzijn. Coördinator van het Regioteam Joost Trieneke...

Lees meer
Nieuws
Marc van der Meer – Ergens goed in worden

… geeft grote voldoening. Een vak echt in de vingers hebben -dus met inzicht werken, de vaardigheden beheersen en een montere houding aannemen- dát brengt persoonlijk genoegen. En ook professionele eer. Kinderen hebbe...

Lees meer