Koploper

Tech@doptie

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs

Hoe kun je als zorg- en welzijnsprofessional of student zo goed mogelijk functioneren in een voortdurend veranderende zorgomgeving vol technologische ontwikkelingen? Het Koploperinitiatief Tech@doptie spant zich daarvoor in.

Tech@doptie is een samenwerkingsverband tussen zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs en overheid uit de regio Arnhem-Nijmegen. Het initiatief heeft als doel om toekomstige en huidige zorgverleners voor te bereiden en op te leiden om te kunnen werken met allerlei technologische toepassingen in hun werk. De samenwerkende partijen onderzoeken welke vaardigheden en competenties zorg- en welzijnsmedewerkers nodig hebben om met technologische toepassingen te kunnen werken, om die kennis vervolgens in te zetten in organisaties en opleidingen. Zo is het Tech@doptiespel ontwikkeld om  op een methodische manier de behoefte en vragen van medewerkers  op de werkvloer in kaart te brengen. . Door dit competentiespel bij alle zorg- en welzijnsinstellingen binnen de samenwerking Tech@doptie te spelen, wordt duidelijk welke ontwikkelbehoeften en vragen er zijn op teamniveau, instellingsniveau en regionaal niveau.

Wat levert het op?

Met de informatie die het Tech@doptiespel oplevert, zijn bedrijfsopleidingen en leeractiviteiten vorm te geven die de zorgverleners helpen om beter om te gaan met technologische veranderingen in hun werk. De geleerde lessen van het Tech@doptiespel zijn ook toepasbaar in de reguliere mbo- en hbo-zorg- en welzijnsopleidingen in de regio. Voorbeelden van leeractiviteiten die ontstaan zijn binnen organisaties: inspiratiesessies, hackathons en een pop-up lab over technologie in  zorg en welzijn. Verschillende deelnemende zorginstellingen hebben sinds de start van Tech@doptie een innovatiemanager aangenomen, of zijn een samenwerking met universiteiten gestart. Binnen teams is enthousiasme ontstaan over technologische mogelijkheden en de eerste lichting studenten heeft intussen les gehad in omgaan met technologische veranderingen.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Beroepsmatig met nieuwe technologie werken vraagt andere, nieuwe vaardigheden van zorg- en welzijnsprofessionals. De mogelijkheden van innovatieve technologie verdienen daarom meer aandacht, zowel in opleidingen als bijscholing, zodat studenten en huidige professionals beter voorbereid zijn op de praktijk. Het werkveld is in dit initiatief samen met onderwijs aan het leren en experimenteren. Kennis is op deze manier snel onderling te delen en om te zetten naar concrete leeractiviteiten. Zo komt kennis die de ene instelling opdoet, snel terecht bij de andere.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Tech@doptie ontwikkelt, ondersteunt en stimuleert activiteiten rondom het gebruik van technologie in zorg en welzijn. Zorgverleners en toekomstige zorgverleners moeten klaar zijn voor een toekomst waarin technologie in zorg en welzijn vanzelfsprekend is, en daar draagt dit Koploperinitiatief aan bij. Tech@doptie levert een bijdrage aan thema’s als ‘Een leven lang leren’ en ‘Arbeidsinnovatie’.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
HRM in de zorg

HRM in de Zorg is al 13 jaar, met jaarlijks 350 deelnemers, hét grootste HR congres voor de zorg. Opgezet voor & door HR-, bestuur/directie- en lijnmanagers werkzaam in de care en cure. U bent in één dag op de hoogte ...

Lees meer
Nieuws
Vooruitgang boeken met actieleren met de Facilitators Pool

Het Actie Leer Netwerk ondersteunt netwerken en organisaties bij actieleren met de Facilitators Pool.  Een externe facilitator kan het leerproces net dat ene zetje geven, kan het proces helpen ontwerpen of een creati...

Lees meer
Nieuws
Lea Bouwmeester : Juiste leren op juiste plek en moment

Het landschap van welzijn, preventie en zorg verandert snel. Technologische vernieuwingen zijn veelbelovend. Maar als de vaardigheden en het adaptievermogen niet omhooggaan, dan blijven kansen van digitale ondersteuning ...

Lees meer