Inspiratie

Christa Nieuwboer: Actieleren in tijden van corona

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

Het corona virus raakt iedereen en legt extra (werk)druk op de zorg- en welzijnssector. De actualiteit vraagt flexibel om te gaan met allerlei heikele kwesties. Daarnaast moet men experimenteren om werkbare en juiste oplossingen te vinden. Een situatie waar een methodische aanpak als actieleren handvatten biedt. Juist om oplossingen te vinden voor het optimaal omgaan met personeelsinzet.

Actieleren is leren door samen oplossingen en verbeteringen te ontdekken. Het is fantastisch om te zien hoeveel bereidheid en creativiteit er nu al is om elkaar te helpen. Zo willen bijvoorbeeld duizenden oud-zorgmedewerkers bijspringen om de zorg te ontlasten. Via www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen deze mensen zich aanmelden. Levensbedreigende en acute problemen kun je echter niet met actieleren aanpakken. Daarvoor moet je snel en zo adequaat mogelijk kunnen handelen.

Actieleren in de praktijk

Het is echter goed om vol te houden: vooruit te blijven gaan en actief vooruit te kijken. Maar hoe doe je dat wanneer jij of je medewerkers onder druk staan? Hoe zorg je ervoor dat men het langer volhoudt als dat nodig is? Hoe zorg je voor degenen die het sociaal en psychisch zwaar hebben als deze situatie niet verandert of erger wordt? Hoe help je mensen die het in thuisisolatie niet (met elkaar) uithouden? Hoe zorg je ervoor dat men cruciale beroepen beter gaan waarderen? En hoe kun je goede praktijken, die op dit moment in gezamenlijkheid worden uitgevonden, doorzetten naar duurzame vernieuwing in zorg en welzijn? Dit zijn enkele vragen en overwegingen waar actieleren bij kan helpen.

Via methodisch toegepast actieleren kun je kijken naar bestaande praktijken, werkwijzen, methoden, interacties en protocollenen. Daar goed over nadenken. Alternatieven ontwikkelen. Maar bijvoorbeeld ook experimenteren en overwegen of een nieuwe werkwijze wel echt een verbetering is.  Actieleren is onderzoeken en heeft tijd nodig. En dat is het waard! Want actieleren leidt tot gedragen veranderingen, waarvan iedereen vindt dat ze bijdragen aan verbeteringen.

Christa Nieuwboer
Senior adviseur Actie Leer Netwerk

Wil jij actieleren uitproberen?

Actieleren is het gezamenlijk en gestructureerd zoeken naar oplossingen voor urgente problemen. Uitgangspunt is het testen van oplossingen: uitproberen, reflecteren en verbeteren.
Aan de slag

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Actieleer TV
De lessen van Extra Handen voor de Zorg in Actieleer TV

Hoe wordt de continuïteit en kwaliteit van zorg en welzijn gewaarborgd in tijden van pandemie en de daaruit volgende hoge druk op de sector? Het programma Extra Handen voor de Zorg heeft een doeltreffende methode opgest...

Lees meer
Nieuws
Nieuwe voortgangsbrief Juiste Zorg op de Juiste Plek

De Juiste Zorg op de Juiste plek is een veranderbeweging binnen het zorgveld die beoogt samenwerking te verstevigen over de grenzen van de verschillende zorgdomeinen. Nu is er een voortgangsbrief verschenen van de hand v...

Lees meer
Nieuws
Openstaande (flex)diensten eenvoudig ingevuld door Flex-app ZorgSelect

De nieuwe Flex-app ZorgSelect voor mobiele telefoon, tablet en computer zorgt voor een snelle en simpele invulling van nog openstaande diensten binnen een zorgorganisatie. Lees hier hoe het werkt.

Lees meer