Actieleren

Het potentieel pakken: zo kan contractuitbreiding wél bij Thebe

Thema's

Meer uren werken

Branches

Alle branches
Gewoon maar doen. Met die insteek zocht Thebe uit wat er nodig is om contractuitbreiding voor zorgmedewerkers mogelijk te maken.
De organisatie onderzocht op drie proeftuinlocaties welke kansen en belemmeringen er zoal zijn, en heeft een nieuwe manier van denken aangewakkerd.

 

Geïnspireerd door en samen met Stichting Het Potentieel Pakken besloot zorgorganisatie Thebe om aan de slag te gaan met het thema Meer uren werken. Want als iedere zorgmedewerker een uur per week meer zou werken, zou het personeelsprobleem in ons land zijn opgelost. Samen met de stichting verzamelde Thebe op drie locaties koude en warme data om een valuecase te maken: een helder beeld van welke waarde de verandering voor wie gaat toevoegen. Zo verkreeg de zorgorganisatie inzicht in de deeltijdfactor, levensfase-informatie en uitstroomcijfers, maar (dankzij een enquête en interviews) ook in gedachten, normen, waarden en behoeften van medewerkers.

‘De rode draad bleek vooral dat veel medewerkers geen contractuitbreiding willen omdat ze denken dat ze alles wat ze extra verdienen aan de Belastingdienst kwijt zijn, een rotrooster krijgen, in de knel komen met kinderopvang- of schooltijden, minder kinderopvangtoeslag krijgen of een collega in de problemen brengen die graag bepaalde diensten draait’, zegt projectleider Béathe van den Berghe. ‘Door met medewerkers in dialoog te gaan is er een begin gemaakt met het afbreken van heilige huisjes en hebben we medewerkers veel informatie gegeven over mogelijkheden die er wel degelijk zijn als we als organisatie en binnen teams bereid zijn om het oude systeem los te laten.’

Een prettig rooster blijkt de meest genoemde voorwaarde om contractuitbreiding aan te gaan. De verwachting voor een rooster ligt laag, dus er is nog veel werk te doen. ‘We zitten nog in het begin van de beweging, maar we zijn goed op weg. Het is niet makkelijk om jarenlange manieren van denken en werken om te buigen en het is nog te vroeg om concrete resultaten te delen’, zegt Van den Berghe. ‘Heel lang gold dat de klant koning was. Dat is natuurlijk nog steeds zo, maar het besef is gekomen dat we als organisatie ook goed voor onze medewerkers moeten zorgen en als medewerker goed voor jezelf’, licht de projectleider toe. Vanuit de verschillende proeftuinen is er inmiddels een mooie set aan producten ontwikkeld die Thebe, maar ook andere organisaties, gaan helpen om goed gefaciliteerd deze beweging voort,- of in te zetten.

Thebe heeft geïnvesteerd in contact met haar medewerkers, om zo belemmeringen en knelpunten op het gebied van contractuitbreiding helder te krijgen. Systemen, weeffouten in processen en wetgeving zijn onder de loep genomen om te zien waar oplossingen en mogelijkheden liggen.

Twitter Thebe

Facebook Thebe

LinkedIn Thebe

Instagram Thebe

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer