Actieleren

Het potentieel pakken: maatwerk in roosters en contracten bij Vierstroom

Thema's

Meer uren werken
Als je bij roosterproblemen maatwerk biedt per team en zelfs per individuele medewerker, levert dat op veel fronten winst op. Dat zijn de eerste ervaringen van thuiszorgmedewerkers bij Vierstroom in een traject om meer uren werken mogelijk te maken. Tijdens de ALND2020 presenteert stichting Het Potentieel Pakken nieuwe samenwerkingsinitiatieven, waaronder deze met Vierstroom.

 

Wewillendheid en randvoorwaarden

Als iedere zorgmedewerker met een deeltijdbaan twee uur per week meer zou werken, heeft dat een positieve impact op de personeelsproblemen. Vaak is contractuitbreiding echter helemaal geen onderwerp van gesprek, of leeft het idee dat medewerkers dat niet zouden willen. Vierstroom zocht het uit bij haar 52 zelfsturende teams van ieder gemiddeld twaalf verpleegkundigen en verzorgenden. Zo’n vijftien procent bleek meer uren te willen werken, bijna zeventig procent zou daarvoor openstaan als de randvoorwaarden passend zijn.  

Samenwerking

Vierstroom zocht de samenwerking met Stichting Het Potentieel Pakken (HPP). Deze liet een eigen HPP-team meedenken binnen de organisatie. Als vervolgstap riep Vierstroom zelf een dergelijk expertiseteam in het leven. Hierin zit een hr-adviseur, een hr-specialist, een wijkteamcoach met een plannersachtergrond en een projectleider met wijkverpleegkundige werkervaring. Per team kijken zij naar struikelblokken in het rooster, wensen van iedere zorgmedewerker en teambrede belemmeringen en kansen. Het expertiseteam haalt deze informatie op, kijkt binnen en buiten de organisatie naar mogelijkheden en voert waar nodig individuele gesprekken om maatwerkoplossingen aan te bieden. 

Oplossingspakketten 

Vierstroom merkte dat het enthousiasmeren en informeren van alle rollen in de volle breedte van de organisatie belangrijk is. Daarom zijn verschillende oplossingspakketten ontwikkeld met als doel te enthousiasmeren en te informeren:

  • Het doel van zogenaamde dialoogsessies is bewustwording creëren, medewerkers aan het denken zetten over hun contractgrootte en een handvat bieden als zij geïnteresseerd zijn in het uitbreiden van hun contract. “Bij wie kan ik terecht?” is een vraag die daarbij beantwoord wordt.
  • Tijdens de dialoogsessies gaat men met een klein groepje medewerkers uit een organisatie met elkaar een open gesprek aan over contractuitbreiding.
  • Daarbij wordt ook ingegaan op onderliggende overtuigingen over de verdeling werk/zorg, mantelzorg, “hoe belangrijk is financiële zelfstandigheid voor je”?
  • Die sessies zijn gestandaardiseerd en worden in eerste instantie gefaciliteerd door iemand van HPP, maar HPP leidt ook eigen medewerkers op om zelf de sessies te kunnen leiden.
  • Iedereen moet op basis van dezelfde en juiste informatie kunnen besluiten welke contractgrootte passend is. Om iedereen binnen een zorginstelling goed te informeren zijn er door Vierstroom een tweetal informatiepakketten ontwikkeld, één gericht op zorgmedewerkers en één gericht op de aanspreekpunten.
  • Informatiepakketten zijn bedoeld om de eerste vragen rondom contractuitbreiding te kunnen beantwoorden. Het bevat handige informatie rondom meer uren werken en wat dit betekent voor bv rooster, HR-regelingen en financiën.
  • Een ander oplossingspakket is de deeltijdberekenaar.
  • De deeltijdberekenaar is een online tool die het voor individuele zorgmedewerkers mogelijk maakt zelf uit te rekenen wat meer uren werken oplevert en wat minder uren werken kost.

Het traject heeft meer bewustwording over contractuitbreiding opgeleverd binnen teams. ‘Het thema is in de organisatie nu een gangbaar gespreksonderwerp’, zegt projectleider Irene Kasius. ‘Medewerkers zien dat het loont om er teambreed over te praten. De ene wil graag pas na half negen beginnen om de kinderen naar school te brengen, de ander wil juist zo vroeg mogelijk starten. Anders roosteren vraagt om een levensfase-aanpak, waarin je zicht krijgt je eigen situatie en die van je collega’s.’ Doordat thuiszorg veel spitsuurzorg kent, zijn grote contracten van nature vaak lastig aan te bieden. ‘Door maatwerk te bieden lukt het ons nu vaker wel: een vlaggetje waarmee je kunt wapperen naar potentiële nieuwe medewerkers.  

De focus leggen op maatwerk, het thema inbedden in de hele organisatie en inzicht krijgen in de wensen van medewerkers: het zijn succesfactoren in dit traject gebleken. ‘Ga actief de teams af en wees er zo nieuwsgierig mogelijk, alsof je een buitenstaander bent die niet weet welke roosterproblemen er spelen of welke belemmeringen er in de organisatie zijn.’, aldus Kasius.

 

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer