Handreikingen

Organiseren van online bijeenkomsten voor ‘dummies’

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

In 2020 werden we allemaal gedwongen het leven ‘op afstand’ in te richten. Voor het zakelijke leven betekende dit omschakelen van fysieke bijeenkomsten naar contact online. We zijn nu een jaar verder en de situatie is voor de nabije toekomst nog steeds erg onzeker.

Organiseren van online bijeenkomsten

De anderhalvemeter samenleving zorgt ervoor dat activiteiten (nog) niet in hun (eerder) bedachte vorm door kunnen gaan. Kennisdelen en leren blijft belangrijk. Actie Leer Netwerk heeft daarom een handreiking gemaakt voor het organiseren van online bijeenkomsten. Deze handreiking biedt iedereen die nieuw is met het organiseren van online bijeenkomsten, uitleg en hulpmiddelen om te komen tot een succesvolle en relevante virtuele bijeenkomsten. Een handboek voor ‘dummies’ waar misschien ook de ‘ervaren’ organisatoren tips uit kunnen halen. Want het kan waardevol zijn om aan de hand van dit document te reflecteren, hoe je tot nu toe bijeenkomsten hebt georganiseerd. Ook bevat het een aantal bijlagen die bruikbaar zijn voor bepaalde onderdelen van je bijeenkomst.

En wil je actieleren als methode inzetten tijdens die bijeenkomsten? Kijk dan op www.actieleernetwerk.nl/actieleren.

We wensen je veel succes! Download de Handreiking hieronder.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer