Handreikingen

Organiseren van online bijeenkomsten voor ‘dummies’

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

In 2020 werden we allemaal gedwongen het leven ‘op afstand’ in te richten. Voor het zakelijke leven betekende dit omschakelen van fysieke bijeenkomsten naar contact online. We zijn nu een jaar verder en de situatie is voor de nabije toekomst nog steeds erg onzeker.

Organiseren van online bijeenkomsten

De anderhalvemeter samenleving zorgt ervoor dat activiteiten (nog) niet in hun (eerder) bedachte vorm door kunnen gaan. Kennisdelen en leren blijft belangrijk. Actie Leer Netwerk heeft daarom een handreiking gemaakt voor het organiseren van online bijeenkomsten. Deze handreiking biedt iedereen die nieuw is met het organiseren van online bijeenkomsten, uitleg en hulpmiddelen om te komen tot een succesvolle en relevante virtuele bijeenkomsten. Een handboek voor ‘dummies’ waar misschien ook de ‘ervaren’ organisatoren tips uit kunnen halen. Want het kan waardevol zijn om aan de hand van dit document te reflecteren, hoe je tot nu toe bijeenkomsten hebt georganiseerd. Ook bevat het een aantal bijlagen die bruikbaar zijn voor bepaalde onderdelen van je bijeenkomst.

En wil je actieleren als methode inzetten tijdens die bijeenkomsten? Kijk dan op www.actieleernetwerk.nl/actieleren.

We wensen je veel succes! Download de Handreiking hieronder.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Regeldruk verminderen met [Ont]Regel de Zorg

Minister Conny Helder werkt aan het verminderen van administratieve regeldruk in de zorg met het programma [Ont]Regel de Zorg.

Lees meer
COVID-19
Subsidie om mentale vitaliteit van werkenden te versterken

ZonMw gaat in opdracht van ministeries van SZW en VWS met een programma de mentale vitaliteit te versterken voor werkenden, waaronder zorgmedewerkers. Dit doen zij via verschillende subsidierondes.

Lees meer
COVID-19
Vraag subsidie aan als werkgever om zorgmedewerkers met post-covidklachten in dienst ...

Deze subsidieregeling geeft werkgevers en werknemers in de zorg langer de tijd om te werken aan herstel en re-integratie.

Lees meer