Handreikingen

Hack de proceduredag!

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

De winnaar van de Hackaton ‘Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst’ van de arbeidsmarkttafel 2023 werd het team ‘Hack de proceduredag’. Zij bedachten een concept, waarbij zorgprofessionals gedurende een dag een aantal zaken binnen hun werk zelf mogen bepalen. Dit leidde uiteindelijk tot een concept, waarmee je in je eigen organisatie direct aan de slag kunt.

Hoe betrek je de medewerker meer? Veel organisaties in zorg en welzijn worstelen met deze vraag. Want inmiddels zijn steeds meer organisaties doordrongen van het nut en de noodzaak hiermee aan de slag te gaan. Maar waar begin je? Hoe pak je dat aan?

De deelnemers aan de Hackaton ‘Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst’ van de arbeidsmarkttafel 2023 bedachten hiervoor een oplossing. Als organisatie plan je een dag, die je uitroept tot ‘Hack de proceduredag’. Dit kan met de hele organisatie, maar ook één team binnen een organisatie kan hiermee aan de slag gaan.

Het is de bedoeling dat medewerkers in de organisatie van hun eigen werkgever zelf de ruimte krijgen taken anders uit te voeren en in een andere volgorde dan de regels en procedures voorschrijven, etc. Uiteraard is de randvoorwaarde hierbij dat vitale processen, handelingen en procedures worden nageleefd.

Hoe ziet zo’n dag eruit?

Er wordt vooraf/’s ochtends een aftrap gedaan. Dan krijgt iedereen uitleg wat de dag gaat brengen. Tijdens de dag doet iedereen zijn/haar werk en houdt gedurende de dag bij op welke momenten/punten afgeweken is van de standaard. Aan het einde van de dag is er een terugkoppeling en worden relevante punten verzameld. Zo kan direct gewerkt worden aan verandering vanaf de werkvloer!

Wil je hiermee aan de slag? Alle relevante informatie vind je in de downloads hieronder. Voor meer informatie over dit concept kun je contact opnemen met Wijnand Vossestein van het Actie Leer Netwerk, via w.vossestein@actieleernetwerk.nl

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Extramuraal Leerteam: innovatieve stage in de thuiszorg

Het ELT is een nieuwe stagevorm waarbij verschillende studenten aan één stageplaats gekoppeld zijn.

Lees meer