Werken in de Zorg

Voldoende, tevreden en goed toegeruste medewerkers in zorg en welzijn

Landelijke Actietafel

De Landelijke Actietafel is er om de ambities op de drie actielijnen bestuurlijk te ondersteunen. Daar waar initiatieven stokken, helpt de tafel om weer in beweging te komen door kennis en ervaring te delen.

Op de aangedragen vraagstukken vindt thematische afstemming plaats. De tafel prioriteert en agendeert de belangrijke thema’s en knelpunten waar verdere actie op nodig is voor haar achterban. Op deze wijze is het voor alle partijen mogelijk om de intentie en de bedoelde bijdrage te leveren voor de landelijke ambities van het actieprogramma Werken in de Zorg[MOU1] .

Actiz Bo Geboortezorg CNV
FBZ FNV GGD-GHOR
GGZ NL H+Plus Inéén
Jeugdzorg NL Koperhorst LHV
MBO Raad NU 91 NVZ
OCW Commissie Werken in de Zorg Platform VMBO Zorg & Welzijn
Regioplus Sociaal Werk NL SZW
UWV V&VN Ver. Hogescholen
Haagse.Hogeschool/Health Holland VGN VWS
Zorgverzekeraars Nederland Zorg in Actie Zorgthuisnl
Actie Leer Netwerk