Leven lang ontwikkelen

Veranderende beroepen vragen om een andere kijk op onderwijs en leven lang ontwikkelen

Bekijk alle artikelen
Met ambassadeur
Prof. Dr. Marc van der Meer
Overal staat het hoog op de agenda, maar in de zorg is een leven lang ontwikkelen extra urgent.
Navigeer naar

Prof. Dr. Marc van der Meer

“Denk na over de vraag achter een probleem”

Overal staat het hoog op de agenda, maar in de zorg is een leven lang ontwikkelen extra urgent. Want daar spelen niet alleen ernstige personeelstekorten, ook de zorgvraag wordt steeds complexer. Als ambassadeur op het thema hoopt Marc van der Meer initiatieven te kunnen verbinden en een doorbraak te creëren.

Een leven lang ontwikkelen is een van de grote maatschappelijke thema’s, aldus Marc van der Meer. “Maar net als bijvoorbeeld bij milieuvraagstukken ontbreekt de grote doorbraak. Iedereen zegt dat we ons duurzaam moeten ontwikkelen, er zijn genoeg argumenten voor, toch gaat het maar heel geleidelijk. Als we naar de statistieken kijken profiteren vooral de hoger opgeleiden in vaste dienst ervan. Terwijl de lager opgeleiden, en dat zijn vaak flexkrachten, zich nog niet of minder goed kunnen ontwikkelen.” Ondertussen lopen de problemen in de gezondheidszorg op. “Er zijn niet alleen grote tekorten, ook de problematiek van de zorgvragers wordt groter. Dat vraagt -naast kennis- veel improvisatievermogen, sociale vaardigheden en teamwork. De zorg moet haar medewerkers meekrijgen, anders lopen ze weg of branden ze geleidelijk af. Daarom is een leven lang ontwikkelen in deze sector ontzettend belangrijk.”

Diplomatieke gave

Juist omdat de urgentie in de zorg hoog is, wil Marc graag ambassadeur op dit thema zijn. “Het is een kans om verbindingen te leggen. Ik kan problemen natuurlijk niet zomaar oplossen, maar ik kan wel inzichten verschaffen, mensen bij elkaar brengen. Ambassadeur zijn veronderstelt een zekere diplomatieke gave. Luisteren, waarnemen, situaties interpreteren en de boodschap overbrengen, dat moet een ambassadeur kunnen. De vraag achter een probleem stellen en daar betekenis aan geven. Om vervolgens een eerste kleine stap te zetten, door mensen te bundelen bijvoorbeeld, zodat je een andere ontwikkeling op gang kunt brengen. Daar ben ik best goed in. Bovendien ben ik iemand van buiten, ik kom uit het onderwijs. Dat helpt. Ik kan misschien makkelijker grenzen slechten en ik neem nieuwe inzichten mee.”

Doorlopende leerlijnen

Concrete voorbeelden heeft Marc al. “De gehandicaptenzorg heeft lang gewerkt aan een opleidingsstructuur met doorlopende leerlijnen. Dat is een succes. Ook in andere zorgsectoren zou dat wel eens goed wortel kunnen schieten. Als ambassadeur kan ik die werkwijze verder brengen.” Het ambassadeurschap is dus zeker geen symbolische functie. “Integendeel, diplomatie is een van de oudste beroepen ter wereld, het is een bewezen formule! En over een leven lang ontwikkelen gesproken, ik heb mijn diplomatieke vaardigheden ook gedurende mijn loopbaan opgedaan. En niet eens altijd bewust.” Het is een leuk bruggetje naar zij-instromers. “Mensen realiseren zich vaak niet hoe groot -of beter klein- de stap naar de zorg is. Hoe groot is de stap van dierverzorging of mantelzorg naar professioneel werken in de zorg? Welke vaardigheden heb je al die jou voor de zorg geschikt maken? En wat heb je dan nog nodig om het vak te kunnen uitoefenen? Ook dat is onderdeel van een leven lang ontwikkelen.”

Dit doet Marc van der Meer

Marc van der Meer studeerde economie in Tilburg en Madrid | promoveerde in de sociale wetenschappen in Amsterdam | van 2009 tot 2014 directeur van het landelijk Expertisecentrum Beroepsonderwijs | sinds 2012 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen | sinds maart 2013 parttime bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg | sinds maart 2014 onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor het middelbaar beroepsonderwijs | sinds 2016 lid van de raad van toezicht en de onderwijscommissie van Esprit-scholengemeenschap in Amsterdam | sinds 2016 lid van de SER in Noord-Brabant

Blogs

Koplopers in Leven Lang Ontwikkelen

Het Actie Leer Netwerk heeft voorbeelden verzameld binnen het thema Leven Lang Ontwikkelen. Lees over de Koploperinitiatieven en kijk hoe je dit kunt toepassen binnen jouw eigen organisatie.
Bekijk Koplopers

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer