Gezond werken

Gezonde en vitale medewerkers zijn essentieel bij het oplossen van het personeelstekort.

Bekijk alle artikelen
Met ambassadeur
Prof. Dr. Annet de Lange
Gezond werken en vitaal blijven worden steeds belangrijker.
Navigeer naar

Prof. Dr. Annet de Lange

Hoe zorg je dat werk gezond en uitdagend blijft? Voor werknemers in verschillende levensfases? Vitaliteit, werkvermogen en inzetbaarheid zijn belangrijk. Als bijzonder hoogleraar ‘Succesvol ouder worden’ aan de Open Universiteit en lector Human Resource Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) houdt de Actie Leer Netwerk ambassadeur Annet de Lange zich hier dagelijks mee bezig. En toetst ze wetenschappelijke inzichten in de praktijk.

Vergrijzing, personeelstekorten, langer doorwerken: de zorgsector staat onder druk. Gezond werken en vitaal blijven worden steeds belangrijker. Annet de Lange is gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid, in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. In 2013 verruilde ze de universiteit voor de hogeschool en werd ze lector Human Resource Management aan de HAN. “Een logische keuze. Ik vind het belangrijk om wetenschappelijk onderzoek in verbinding met de praktijk te doen. Toegepaste wetenschap heeft mijn passie, het lectorschap en het bijzonder hoogleraarschap bieden daarvoor volop mogelijkheden.”

Ik kijk ernaar uit om met wetenschappers en professionals uit de praktijk ideeën en goede voorbeelden uit te wisselen over het thema gezond werken. Met de focus op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van werkenden gedurende de levensloop. Alleen door samen te werken en ervaringen uit te wisselen, komen we verder.

Lerende community

Met lerende netwerken – een van de pijlers van het Actie Leer Netwerk om arbeidsmarktvernieuwing in zorg en welzijn te versnellen – heeft Annet ervaring. Bijvoorbeeld vanuit het project Wendbaar aan het werk. Daarin werkten 25 zorgorganisaties samen. “In dit project stonden zelfmanagement en leiderschap centraal, zowel van de werknemer als de werkgever. Een deel van de organisaties ging aan de slag met het zelfleiderschap van werknemers. Zorgprofessionals kregen individuele trainingen. De effecten van deze interventie waren positief, werknemers werden beter in ‘zelfobservatie’, zoals het kunnen kijken naar eigen gedrag. En dat leidde tot een hoger werkvermogen, meer vitaliteit en een hogere inzetbaarheid.” Andere organisaties gingen op organisatieniveau aan de slag, met trainingen voor leidinggevenden. Deze trainingen werden gewaardeerd, maar lieten 6 maanden later helaas geen effect op duurzame inzetbaarheid van werknemers zien. “Misschien dat dit effect nog komt, maar voor nu concluderen we dat interventies dicht bij de zorgprofessional sneller impact hebben dan interventies hoog over op organisatieniveau. Dat is een evidence based-resultaat waar zorgorganisaties wat aan hebben. Maar nog belangrijker: alle deelnemende organisaties zaten in een lerende community. Ze konden elkaar volgen en ervaringen uitwisselen. Daarin zat de grote kracht van dit project.”

Healthy healthcare

“Organisaties geven vaak veel geld uit aan interventies. En natuurlijk willen ze daar dan ook effect mee sorteren. Of dat inderdaad gebeurt, wordt maar zelden gedeeld. Terwijl je juist zoveel van elkaars ervaringen kunt leren. Omdat ze zo concreet zijn.” Maar weinig mensen weten dat Annet ook graag over de grenzen kijkt om ervaringen op te doen. “Ik ben druk bezig een internationale beweging op gang te brengen: healthy healthcare. In 2020 verschijnt een Engelstalig boek waaraan Europese onderzoekers en professionals vanuit verschillende disciplines meewerken. Met oplossingen voor een gezondere gezondheidszorg, waarin patiënt, staf en organisatie in balans zijn.”

Dit doet Annet de Lange

Annet is sinds september 2018 bijzonder hoogleraar ‘Succesvol ouder worden op het werk’ aan de Open Universiteit. Vanuit deze functie neemt ze het ambassadeurschap voor het Actie Leer Netwerk op zich. Daarnaast is ze lector Human Resource Management aan de HAN. Ze bekleedt verschillende nevenfuncties bij (internationale) universiteiten en is hoofd van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI). In 2005 promoveerde ze cum laude op het thema gezond werk.

Blogs

Koplopers in Gezond Werken

Het Actie Leer Netwerk heeft voorbeelden verzameld binnen het thema Gezond Werken. Lees over de Koploperinitiatieven en kijk hoe je dit kunt toepassen binnen jouw eigen organisatie.
Bekijk Koplopers

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer