Arbeidsinnovatie

Innovatie draagt op veel manieren bij aan het oplossen van het personeelstekort.

Alle artikelen
Met ambassadeur
Lea Bouwmeester
Technologie verandert de zorg, maar het vraagt ook om een andere organisatie van het werk en een andere houding.
Navigeer naar

Lea Bouwmeester

 “Een open houding is onontbeerlijk”

Computers, digitalisering: wie kijkt er nog van op? We leven in de vierde industriële revolutie! Mens en technologie ‘versmelten’ steeds meer met elkaar en dat biedt kansen voor de zorg. Mits (werk)processen en vaardigheden de technische ontwikkelingen volgen. De veranderingen gaan razendsnel. Daarom is kennis delen en van elkaars fouten leren het devies. Lea Bouwmeester, ambassadeur op het thema arbeidsinnovatie, ziet een belangrijke rol voor het Actie Leer Netwerk.

De technologie is er al. Maar of de zorg de mogelijkheden kan benutten, hangt af van de mate van adaptatie. “Technologie verandert de zorg, maar het vraagt ook om een andere organisatie van het werk en een andere houding”, vertelt Lea Bouwmeester. “Bijvoorbeeld omdat technologie de gelijkwaardigheid van patiënt en zorgverlener vergroot. ‘Daar komt weer iemand met een app’, zullen veel zorgverleners nu nog verzuchten. Terwijl het eigenlijk om een andere manier van samenwerken en omgaan met elkaar vraagt.” Lea legt uit dat we in de vierde industriële revolutie leven. “Mens en technologie gaan steeds meer in elkaar op. En dat maakt dat we ons anders tot elkaar gaan verhouden.”

Erkennen, herkennen en omarmen

Techniek kan een belangrijk deel van het werk overnemen én het werk interessanter maken. Lea: “Het registreren van gegevens, het aanvragen van ondersteuning en hulpmiddelen, technologie kan veel bureaucratische regelklussen overnemen. En het gebruik van artificiële intelligentie kan het werk leuker maken: door slimme algoritmes naast het eigen oordeel en de informatie van de patiënt te leggen kan een dokter de kwaliteit van de analyse en het behandeladvies verbeteren. Samen kijken patiënt en dokter holistisch naar de mens, dat is verrijkend voor beiden.” Maar dat gaat allemaal niet vanzelf. “We moeten er wel iets voor doen. Zoals erkennen dat alles gaat veranderen, de verandering herkennen en vervolgens omarmen. Een open houding is daarvoor onontbeerlijk, net als kennis delen en van elkaars fouten leren. Ieder voor zich gaat het zorgorganisaties niet lukken, daarvoor gaan de ontwikkelingen te snel. Om te voorkomen dat organisaties toch alleen het wiel proberen uit te vinden is een netwerk nodig, zoals het Actie Leer Netwerk.”

Mindset

Goed inspelen op de mogelijkheden die technologie biedt vergt een bepaalde mindset, aldus Lea. Ze onderscheidt 3 elementen:

  1. De technologische toepassing ontwikkelen
    “Ontwikkel de technologie samen met de gebruikers, patiënten én zorgverleners. Alleen dan sluit je aan bij hun intrinsieke motivatie. En hoef je mensen niet over te halen om de toepassing te gebruiken. Denk aan Tikkie en WhatsApp.”
  2. Een open cultuur
    “Organisaties moeten alles wat goed en beter is willen inpassen. Dus werkprocessen veranderen om innovaties mogelijk te maken.”
  3. Een sociale helpdesk
    “Medewerkers moeten bij vragen direct met een techneut kunnen bellen, die hen bij de hand neemt.”

Hoe houdt Lea zich zelf staande in deze snel veranderende wereld? “Het is mijn persoonlijke ambitie om de allerbeste vragensteller van de wereld te worden. Vroeger was kennis macht. Nu is er zoveel informatie beschikbaar dat het niet meer om de kennis gaat, maar om het interpreteren. Ik leer mezelf vragen te stellen zonder oordelend te zijn. Dat past bij deze tijd.”

Dit doet Lea Bouwmeester

Lea Bouwmeester (1979) boundary spanner bij BeBright. Ze houd zich daar bezig met innovatie in de zorg, digitalisering en inclusie. Veelal vanuit brede samenwerkingsverbanden. | ze studeerde aan de Hogeschool van Amsterdam en Nyenrode Business Universiteit | van 2006 tot 2017 was ze voor de PvdA woordvoerder zorg in de Tweede Kamer | ze is voorzitter van de redactieraad van ICT&Health, voorzitter van de raad van advies van het CAK, voorzitter van de raad van commissarissen van zorggroep de ondernemende huisarts en lid van de strategische adviesraad van de unit healthy living van TNO.

Blogs

Koplopers in Arbeidsinnovatie

Het Actie Leer Netwerk heeft voorbeelden verzameld binnen het thema Arbeidsinnovatie. Lees over de Koploperinitiatieven en kijk hoe je dit kunt toepassen binnen jouw eigen organisatie.
Bekijk Koplopers

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Vernieuwend Werken in de Zorg: Vernieuwen en leren

Verbeterideeën afkomstig van de werkvloer in goede banen begeleiden en in praktijk brengen: dat is wat het initiatief Vernieuwend Werken in de Zorg probeert te doen. Lees hier meer over dit Koploper-initiatief.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer