Thema's

Het Actie Leer Netwerk werkt met onderstaande thema’s. Beluister ook de podcasts voor inspiratie.

Beluister podcasts

Arbeidsinnovatie

Innovatie draagt op veel manieren bij aan het oplossen van het personeelstekort.

Innovatieve ontwikkelingen in zorg en welzijn volgen elkaar snel op. De inzet van arbeidsbesparende  technologie maakt het mogelijk om de efficiëntie te verhogen en biedt het ook kansen de werkomstandigheden te verbeteren. Ook op het gebied van anders organiseren van werk en werkgeverschap wordt ook veel geëxperimenteerd.  Bijvoorbeeld met collectief werkgeverschap, anders organiseren of stapelbanen. Er zijn goede voorbeelden uit de praktijk die op dit thema bijdragen aan het oplossen van het personeelstekort.

Lea Bouwmeester
Ambassadeur

Gezond werken

Gezonde en vitale medewerkers zijn essentieel bij het oplossen van het personeelstekort.

Het bevorderen van gezonder werken en vitaal blijven wordt steeds belangrijker. Dit betekent dat successen op dit uitdagende thema direct bijdragen aan het terugdringen van het personeelstekort.

Prof. Dr. Annet de Lange
Ambassadeur

Leven lang ontwikkelen

Veranderende beroepen vragen om een andere kijk op onderwijs en leven lang ontwikkelen.

De verschillende beroepen in zorg en welzijn veranderen. Dit heeft gevolgen voor het opleiden van toekomstig personeel, maar ook voor de bijscholing en omscholing van bestaand personeel. Betere aansluiting van beroepsonderwijs en focus op constante inzetbaarheid zijn mogelijke oplossingen voor de lange termijn. Ook het aantrekkelijk houden van de sector voor (zij-)instromers draagt bij aan het oplossen van het tekort.

Prof. Dr. Marc van der Meer
Ambassadeur

Meer uren werken

Meer uren of grote contracten aanbieden brengt de arbeidsmarkt weer in beweging.

In zorg en welzijn wordt veel gewerkt met deeltijd contracten. Hierdoor blijft veel arbeidspotentieel van huidige en toekomstige medewerkers onbenut. Meer uren of grote contracten aanbieden kan de arbeidsmarkt in beweging brengen. Een andere kijk op de huidige contracten is een welkome stimulans voor het oplossen van het personeelstekort.

Drs. Wieteke Graven
Ambassadeur

Werken naar talent

Jobcarving en functiecreatie pakt het personeelstekort aan én biedt kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt binnen zorg en welzijn bevindt zich op een tweesprong: aan de ene kant zijn er grote tekorten in specifieke functies en aan de andere kant is er nog een grote groep mensen die net mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. Jobcarving en functiecreatie stimuleert de broodnodige flexibiliteit en biedt nieuwe kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Prof. Dr. Peter van Lieshout
Ambassadeur